Over C-support

C-support is een stichting die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt. We ondersteunen en adviseren mensen met langdurige coronaklachten in heel Nederland. En we delen onze kennis met andere (zorg) professionals.

Voor wie zijn wij er?
We weten nog niet veel over corona en de precieze gevolgen daarvan. Gelukkig herstellen de meeste mensen van COVID-19. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor deze groep.

Lessen van Q-koorts
Bij C-support hebben we veel geleerd van Q-koorts. C-support is een zusterorganisatie van Q-support, de stichting voor de nazorg voor Q-koortspatiënten. De klachten die horen bij een COVID-19-infectie lijken namelijk veel op de klachten die Q-koortspatiënten hebben. Bovendien weten we vanuit Q-support dat tijdige nazorg heel belangrijk is bij herstel na een infectieziekte. En dat we daarbij niet alleen naar de klachten moeten kijken. Maar vooral ook naar de gevolgen van die klachten op alle leefgebieden. Dat kan gaan om lichamelijke en geestelijke gezondheid, het sociale leven, werk en inkomen. Naast de patiëntenzorg zijn onderzoek en scholing belangrijk in de nazorg.

Ons team
De nazorgadviseurs van C-support werken door heel Nederland. Zij zijn de vaste contactpersonen voor de mensen die zich bij C-support hebben aangemeld. Als het nodig is, schakelt de nazorgadviseur een van onze medisch adviseurs in. Bijvoorbeeld om te overleggen of even mee te kijken. Dat kan een van de huisartsen zijn, maar ook de longarts of cardioloog. De nazorgadviseur kan ook andere experts inschakelen zoals arbeidsdeskundigen, financieel adviseurs en juristen.

Onze medisch adviseurs zijn er ook voor de (na)scholing van (zorg)professionals. En ze initiëren en denken mee in onderzoeken naar (de gevolgen van) COVID-19.

Persoonlijke aandacht
Na uw aanmelding belt een van onze nazorgadviseurs u. Die vraagt hoe het met u gaat en welke vragen u heeft. De nazorgadviseur vraagt ook naar uw klachten. En naar de gevolgen van die klachten op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, uw sociale leven en op uw werk en inkomen. De nazorgadviseur luistert en heeft aandacht voor uw verhaal. Een gesprek kan 15 minuten tot een uur duren. Dit hangt af van uw vragen en klachten.