Skip to main content

Veelgestelde vragen

Veel mensen hebben vragen over Long Covid en C-support. We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via het contactformulier dan krijgt u snel een antwoord.

Aanmelden bij C-support

U kunt zich aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer na uw coronabesmetting nog klachten heeft. Die klachten zijn heel verschillend. Sommige mensen zijn vooral moe of kunnen zich niet goed concentreren. Maar ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en benauwdheid komen vaak voor. Of geestelijke klachten zoals angst en somberheid. Ook zien we problemen op het werk, omdat mensen bijvoorbeeld te snel weer aan de slag moeten. Of juist omdat ze al een jaar of langer ziek zijn en daardoor ook financieel in de problemen komen. Wij kijken naar álle gevolgen van de klachten die u heeft. En wat er nodig is om uw situatie te verbeteren.

Nee, u kunt zich aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer geleden corona heeft gehad en nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor deze groep mensen. U kunt wel onze adviezen bekijken voor omgaan met corona. De meeste mensen herstellen binnen drie maanden. Dat kan met paramedische herstelzorg. Dit is bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie na een coronabesmetting. Lees hier meer over paramedische herstelzorg.

Ja, u kunt zich altijd aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer na uw coronabesmetting nog steeds klachten heeft.

U kunt zich aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer geleden corona heeft gehad en nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor deze groep mensen.

Nee, u betaalt geen kosten voor hulp die u van C-support krijgt. Adviseert uw nazorgadviseur paramedische herstelzorg of andere behandelingen? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan u meer vertellen over de vergoedingen die u krijgt voor bepaalde zorg.

Meerjarig Long COVID onderzoek C-support

U kunt alleen meedoen als u eerder vragenlijst jaar 1 hebt ingestuurd. U ontvangt in dat geval automatisch een uitnodiging voor de vragenlijst jaar 2. Nieuwe deelnemers kunnen helaas niet meer meedoen.    

Nee, dat is niet meer mogelijk. Alleen mensen die deelgenomen hebben aan jaar 1 van het onderzoek kunnen deelnemen aan jaar 2. Deelname aan jaar 1 was tot januari 2023 mogelijk.

Ja, voor patiënten bestaat het onderzoek alleen uit het invullen van een vragenlijst. Nadat u deze hebt ingevuld, krijgt u een persoonlijk overzicht van uw eigen resultaten.

 • U kunt de vragenlijst in delen doen. Sla de resultaten na enkele vragen op en ga op een later moment weer verder. U kunt met de link uit de uitnodiging weer terugkomen in de vragenlijst. Ga verder waar u bent gebleven.
 • Vraag iemand om de vragen voor te lezen en uw antwoorden voor u in te vullen.

 • Ja, jongeren vanaf 16 jaar kunnen de vragenlijst zelf invullen.
 • Voor kinderen onder de 16 jaar vult u als ouder(s) de vragenlijst in.

U ontvangt automatische een bericht aan half uur nadat u de vragenlijst hebt ingevuld dat uw overzicht klaar staat in uw online dossier in Solvio. Hoe vindt u uw persoonlijk overzicht in Solvio?

 1. Log in op Solvio
 2. Ga naar ‘mijn dossiers’
 3. Klik op uw naam (zie cirkel in onderstaande afbeelding: de grijze balk lijkt niet ‘klikbaar’ maar is het wel).
 4. Ga naar ‘Documenten en bijlagen’
 5. Download het bestand ‘persoonlijk overzicht’
Of bekijk de uitgebreide handleiding. Naast u zelf, kunnen alleen geautoriseerde medewerkers waaronder uw nazorgadviseur bij uw persoonlijk overzicht. N.B. gebruik een laptop of PC!

Ga naar het persoonlijk overzicht in Solvio

 1. Klik op ‘Downloaden’
 2. Bij ‘afdrukken’ -> bestemming kiezen ‘Opslaan als pdf’
 3. Document opslaan op harde schijf of externe schijf om het van daaruit te printen
 4. Let op: onthoud/noteer waar het bestand op de computer wordt opgeslagen, zodat u het document terug kunt vinden om te printen.

Nee, het onderzoek is helaas niet passend voor mensen die langdurige klachten hebben na vaccinatie. De vragenlijst is ontwikkeld voor mensen met langdurige klachten na een COVID-19 besmetting.

Online dossier Solvio

Solvio werkt het gemakkelijkste op uw laptop of PC. C-support heeft de volgende handleidingen opgesteld:

 1. Account aanmaken in Solvio
 2. Solvio PC of laptop
 3. Solvio mobiele apparaten

Nee, u hoeft niets te betalen voor Solvio.

 1. Ga naar de inlogpagina Solvio en klik daar op de link ‘Ik kan niet meer inloggen’.
 2. Vul uw gebruikersnaam of e-mailadres in en klik op ‘Versturen’.
 3. U krijgt een e-mail waarmee u uw account opnieuw kunt instellen.
Meer informatie over het online dossier in Solvio lees u hier.

 1. Ga naar de inlogpagina van Solvio.
 2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop Inloggen.
 3. U krijgt een verificatiecode via e-mail of een speciale app. Dit is een persoonlijke code die uw account extra beveiligt.
 4. Vul de verificatiecode in en klik op de knop Verifiëren.
Alle informatie over het online dossier in Solvio en handleidingen vindt u hier.

Bekijk eerst de handleiding account aanmaken in Solvio op deze website. Kijk bij de veelgestelde vragen op de website van Solvio of het antwoord op uw vraag hier tussen staat. Als u het antwoord niet vindt, neemt u contact op met de helpdesk van Solvio: 050 210 02 55. De helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Medewerkers van Solvio kunnen u niet helpen met inhoudelijke vragen, zij hebben geen toegang tot uw dossier. Neem in dat geval contact op met het secretariaat van C-support: 0734400440. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 09.00 – 13.00 uur.

Neem contact op met uw nazorgadviseur voor het versturen van een nieuwe link. Heeft u het telefoonnummer van uw nazorgadviseur niet (meer)? Bel dan (tijdens werkdagen) naar het secretariaat op 073 4400 440, zij verbinden u door.

Paramedische herstelzorg

Er is maximaal 2x een half jaar herstelzorg beschikbaar. Er zal geen derde termijn komen. Mochten de behandelingen die beschikbaar zijn binnen de regeling bijdragen aan het herstel, dan wordt het zo gezien dat het aan patiënten zelf is om dit zelf verder voort te zetten. Bijvoorbeeld vanuit de aanvullende verzekering zelf via de fysiotherapeut sporten of via een abonnement bij fysiotherapie met Fysio en Fit als dat aangeboden wordt. Andere mogelijkheden zijn: een goedkoop abonnement nemen bij een sportschool of zelf thuis opbouwen via een schema van de fysiotherapeut. Ook blijven er in uw basisverzekering de volgende mogelijkheden staan, die u na afloop van uw herstelzorg nog zou kunnen inzetten:

 • Ergotherapie, 10 uur vanuit de basisverzekering.
 • Logopedie, onbeperkt vanuit de basisverzekering.
 • Diëtiek, 3 uur vanuit de basisverzekering.
Wel is het zo dat als u nogmaals een corona infectie heeft doorgemaakt u na de aanhouding van klachten na 3 maanden opnieuw een nieuwe ‘eerste termijn’ herstelzorg kunt aanvragen met een verwijzing van uw huisarts. De zogenoemde herbesmetting staat dan los van uw eerdere besmetting en uw recht op herstelzorg.

Er is een tijdelijke regeling voor mensen met langdurige coronaklachten: de regeling paramedische herstelzorg. Hiermee krijgt u paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Hier gelden wel regels voor, zoals: 

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.
 • De verwijzing moet u binnen zes maanden aanvragen nadat uw acute ziektefase voorbij is. Heeft u bijvoorbeeld drie weken koorts gehad en gehoest? Dan gaan de zes maanden na die drie weken in.
 • Heeft u een verwijzing? Dan moet u binnen een maand starten met de herstelzorg.
 • De herstelzorg duurt maximaal zes maanden. Soms krijgt u extra herstelzorg.
 • U doet mee aan een onderzoek.
U leest meer over de herstelregeling en de regels op de website van Zorginstituut Nederland.

Nee, wij regelen geen (extra) behandelingen voor fysiotherapie of andere paramedische herstelzorg. Wij kunnen u alleen adviseren over de mogelijkheden. Een verwijzing voor paramedische herstelzorg kunt u alleen bij uw huisarts of medisch specialist aanvragen. Via uw zorgverzekeraar regelt u de behandelingen. Let op! Er gelden regels voor paramedische herstelzorg. U leest er meer over op de website van Zorginstituut Nederland.

Vanuit het basispakket krijgt u logopedie, 10 uur ergotherapie en 3 uur advies van een diëtist vergoed. U betaalt wel eigen risico voor deze zorg. Is uw eigen risico (al) op? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering. Bent u aanvullend verzekerd voor bijvoorbeeld fysiotherapie? Dan krijgt u die vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over uw vergoeding.

Na de eerste zes maanden herstelzorg moet u binnen vier maanden starten met de verlenging van de herstelzorg. Anders hebben de resultaten die u heeft behaald in de eerste zes maanden geen nut meer.

Heeft u na zes maanden paramedische herstelzorg nog steeds klachten? Overleg dan met uw huisarts of u een verlenging van herstelzorg kunt krijgen. Uw huisarts kan meestal ook een verwijzing hiervoor regelen. In sommige gevallen moet u een verwijzing voor verlenging van herstelzorg via een medisch specialist regelen.

Overleg met uw huisarts of medisch specialist of u een verlenging van herstelzorg kunt krijgen. Krijgt u geen verwijzing? En bent u na augustus 2020 besmet geraakt? Meld dit dan bij ons.

U betaalt eigen risico voor paramedische herstelzorg. Is uw eigen risico (al) op? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Werk en inkomen

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de belasting uit het werk en uw eigen belastbaarheid. Om u hierbij de ondersteunen kunt u:

 

U zult zich (deels) ziek moeten melden bij uw werkgever. In de Wet verbetering poortwachter zijn alle stappen vastgelegd die u en uw werkgever moeten nemen.

 • Bekijk de animatie over de Wet verbetering poortwachter;
 • In de Werkwijzer vindt u informatie, tips en tools die u kunnen ondersteunen bij het (gedeeltelijk) ziek melden en de bijbehorende procedures waar u mee te maken krijgt.

Als u zich heeft ziek gemeld, dan moeten u en uw werkgever stappen nemen om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Dit wordt re-integratiegenoemd. De  regels waaraan u en uw werkgever zich moeten houden staan in de Wet verbetering poortwachter. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. U zult er dus alles aan moeten doen om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen. Er zijn verschillende stappen die zijn vastgelegd:  

 • Meer informatie vindt u op de website van het UWV.
 • Bekijk deze animatie over de Wet verbetering poortwachter
 • Kijk ook eens op de Werkwijzer voor alle mensen met een infectieziekte.

De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Hij of zij komt vaak in beeld na de eerstejaarsevaluatie waarbij de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel (IZP) heeft opgesteld waarin staat wat de mogelijkheden zijn. De arbeidsdeskundige vertaalt de belasting van uw functie naar de belastbaarheid zoals deze is vastgesteld door de bedrijfsarts. Vervolgens neemt  de arbeidsdeskundige de volgende 4 vragen door:

 1. is het eigen werk passend?
 2. is het eigen werk passend te maken met aanpassingen/voorzieningen?
 3. Is er eventueel ander passend werk binnen de organisatie?
 4. Zijn er eventuele andere passende mogelijkheden buiten de organisatie?

Als u na twee jaar (gedeeltelijk) ziek zijn nog niet in staat bent om (deels) te werken, krijgt u te maken met de WIA. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Nee. Voor het opstellen van medische rapportages is specifieke arbeidsdeskundige of medische expertise nodig. Hiervoor kunt u een beroep doen op een van de vele adviesbureaus. Vraag uw juridisch adviseur bij uw vakbond, het juridisch loket of de rechtsbijstandsverzekeraar welke adviesbureaus u kunt raadplegen. C-support voert deze expertises zelf niet uit. Wel kan uw nazorgadviseur helpen bij het vinden van de juiste weg.

Vragen over vaccinaties

De herhaalprik wordt gegeven met vernieuwde mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant. Daarnaast is er een mogelijkheid om te worden gevaccineerd met het vaccin ‘Novavax’. Dit is geen mRNA-vaccin maar een zogenaamd ‘eiwitvaccin’. Voor mensen die een allergische reactie hebben gehad op een mRNA-vaccin of om andere reden liever geen mRNA-vaccin willen, is Novavax een alternatief. De voorkeur gaat echter uit naar een mRNA-vaccin omdat van Novavax de effectiviteit tegen de omikronvariant nog niet goed is aangetoond.

Novavax is een zogenaamd ‘eiwitvaccin’. Voor mensen die een allergische reactie hebben gehad op een mRNA-vaccin of om andere reden liever geen mRNA-vaccin willen, is Novavax een alternatief. De voorkeur gaat echter wel uit naar een mRNA-vaccin omdat van Novavax de effectiviteit tegen de omikronvariant nog niet goed is aangetoond. Als u een vaccinatie met Novavax wilt dan moet u vooraf telefonisch contact opnemen met de GGD. Dit vaccin is slechts op een beperkt aantal locaties beschikbaar. U kunt hiervoor bellen naar: 0800-0174.

Nee, het is niet mogelijk om te kiezen tussen Pfizer en Moderna. Het hangt onder andere af van de beschikbaarheid op de vaccinatielocatie welk vaccin u krijgt. Als u een vaccinatie met Novavax wilt dan moet u vooraf telefonisch contact opnemen met de GGD. Dit vaccin is slechts op een beperkt aantal locaties beschikbaar. U kunt hiervoor bellen naar: 0800-0174.

Iedereen vanaf 12 jaar kan de herhaalprik met de vernieuwde vaccins halen als zij daarvoor aan de beurt zijn. Dit kan vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting.

De kans om ziek te worden door het coronavirus neemt af na vaccinatie, vooral in de eerste drie maanden daarna. Daarnaast wordt de kans kleiner om het virus over te dragen aan anderen, mocht u toch besmet raken.

Er is gekozen om kwetsbare mensen met grotere kans op ernstig ziek worden, ziekenhuisopname en overlijden door Covid-19, als eerste te vaccineren. Dat zijn oudere mensen vanaf 60 jaar en jongere mensen met onderliggende ziekten. Deze laatste groep is dezelfde groep die ook de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik ontvangt. Het gaat om mensen met een hart- of longaandoening, suikerziekte, een nierziekte of andere aandoening waardoor hun afweer verminderd is. Mensen met Post-COVID hebben meestal geen slechtere afweer. Wel speelt bij Post-COVID waarschijnlijk een verstoorde reactie van het afweersysteem een rol. Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan. Post-COVID is geen reden voor voorrang bij de herhaalprik. Een uitzondering hierop is de groep mensen die al eerder met COVID op de IC heeft gelegen of bij wie op een CT-scan longschade is aangetoond. Deze mensen krijgen ook een oproep voor de griepprik en zullen dus ook met voorrang opgeroepen worden voor de COVID-vaccinatie.

Bij vaccinatie met hetzelfde vaccin is het waarschijnlijk dat u vergelijkbare klachten krijgt. De meeste klachten na vaccinatie zijn mild en kortdurend van aard. De meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn.

Uiteraard blijft de keuze voor wél of niet vaccineren een persoonlijke keuze. Hierbij speelt ook uw persoonlijke gezondheidstoestand een rol. Heeft u onderliggende aandoeningen die de kans op ernstig ziek worden groter maken, zoals longziekten of suikerziekte? Hoe heeft u de vorige vaccinaties ervaren? Een vaccinatie kan een tijdelijke terugval geven bij mensen met Post-COVID. Uit onderzoeken is tot dusverre niet gebleken dat vaccinatie op langere termijn een duidelijk negatief of positief effect heeft op Post-COVID. C-support raadt aan om bij twijfel te overleggen met uw huisarts of specialist. U kunt ook bellen met de Twijfel Telefoon, dagelijks tussen 8.30 en 13.00 uur te bereiken op 088-7 555 777 (ook Engels, Turks en Arabisch).

Nee, als u verder gezond bent, krijgt u geen uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Alleen oudere mensen vanaf 60 jaar en jongere mensen met onderliggende ziekten krijgen een uitnodiging. Het gaat om mensen met een hart- of longaandoening, suikerziekte, een nierziekte of andere aandoening waardoor hun afweer verminderd is. Mensen met Post-COVID hebben meestal geen slechtere afweer.

Wanneer u graag de griepprik krijgt omdat u bang bent dat door griep uw langdurige klachten kunnen toenemen, dan kunt u dit overleggen met uw huisarts. Vaak kunt u, als er voldoende vaccins beschikbaar zijn bij uw huisarts of apotheek, een griepprik op eigen verzoek krijgen. Hier zijn voor u dan wel kosten aan verbonden. Een griepprik helpt alleen tegen ziek worden door het influenzavirus. Er zijn ook vele andere verkoudheidsvirussen in omloop. Hier beschermt de griepprik niet tegen.

(Zorg)professionals

Met een aantal academische ziekenhuizen hebben we contact over wetenschappelijke onderzoeken die daar lopen. Verder nemen onze medisch adviseurs contact op met de behandelaren in het ziekenhuis, als dat nodig is. Dat doen ze altijd in overleg met de patiënt.

C-support doet zelf geen onderzoek. We hebben wel een adviserende rol. Zo stimuleren we onderzoek naar (de gevolgen van) COVID-19. En beoordelen we onderzoeksaanvragen, bijvoorbeeld voor ZonMw.

Ja, dat kan. Vul hier het contactformulier in. Een van onze medisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Patiënten kunnen zich via onze website zelf aanmelden bij C-support, u hoeft ze niet door te verwijzen. Patiënten die meer dan drie maanden na een Covid-19-infectie nog steeds klachten hebben, kunnen zich bij ons aanmelden. We geven advies als er bijvoorbeeld vragen zijn over aanhoudende klachten, herstelzorg of bij problemen op het werk. We geven geen directe medische behandelingen.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Stel uw vraag direct via ons contactformulier. U krijgt zo snel mogelijk antwoord van een van onze specialisten.

Voor- en achternaam*
We gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen.
Toestemming*

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

Meld u aan voor de nieuwsbrief