Skip to main content

Veelgestelde vragen

Veel mensen hebben vragen over Long Covid en C-support. We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via het contactformulier dan krijgt u snel een antwoord.

Post-COVID

Ja. Er is een folder in eenvoudige taal en er is een poster in eenvoudige taal beschikbaar. Ook is er een animatie gemaakt waarin de informatie, die overeenkomt met die uit de folder, wordt toegelicht. Deze kun je via deze link bekijken. Er wordt vertelt wat Long COVID / post-COVID is. Wat voor klachten de meeste mensen hebben. Waarvoor iemand terecht kan bij C-support en PostCovid NL en wat zij voor een patiënt kunnen betekenen.

Ja. Er is informatie in 11 verschillende talen over wat Long COVID / post-COVID is. Wat voor klachten de meeste mensen hebben. Waarvoor iemand terecht kan bij C-support en PostCovid NL. En wat zij voor een patiënt kunnen betekenen. Dit staat op www.c-support.nu/talen. Ook is er een toolkit met materialen voor anderstaligen en laaggeletterden.  Deze staat hier: www.c-support.nu/toolkit-voor-communicatie-in-meerdere-talen/ C-support schakelt, indien gewenst, een tolkentelefoon in als er contact is met iemand die anderstalig is.

Nee, er is (nog) geen test is om post-COVID aan te tonen. Daarom is het belangrijk dat een andere medische oorzaak of verklaring van uw klachten wordt uitgesloten voordat er over post-COVID kan worden gesproken. Ga daarom altijd eerst langs bij uw huisarts.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 mensen die besmet zijn geraakt met COVID langdurige klachten ontwikkelen (post-COVID). De schattingen over het exacte aantal post-COVID patiënten is lastig te maken omdat er geen landelijke registratie is. In het MIT rapport wordt uitgegaan van 450.000 patiënten waarvan 90.000 patiënten met ernstige langdurige klachten. Hieronder vallen ook kinderen en jongeren.

Ja. Postinfectieuze aandoeningen als post-COVID, ME/CVS, Q-koorts en ziekte van Lyme vertonen bepaalde overeenkomsten met elkaar. Overeenkomstige klachten:

 • Extreme vermoeidheid
 • PEM (klachten na lichamelijke en geestelijke inspanning)
 • Disautonomie (ontregeld zenuwstelsel)
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • Slechte kwaliteit van slaap

PEM staat voor Post Exertional Malaise, waarmee een verergering van klachten na (over)belasting wordt bedoeld. Klachten kunnen acuut ontstaan of ontwikkelen zich 12-48 uur na lichamelijke, cognitieve en/of emotionele inspanning. Deze klachten kunnen dagen of in sommige gevallen weken aanhouden. Met name de uitputting geruime tijd na de belasting is typisch. Bekijk hier onze video met uitleg over PEM, of de factsheet over PEM met daarin meer informatie.


Er is een PEMcheck beschikbaar. Deze erkende zelftest geeft een indicatie (geen diagnose) of er aanleiding is om verder te kijken naar de inspanningsintolerantie. Let op: De vermoeidheidkliniek heeft de ‘DePaul Symptom Questionnaire’ (DSQ) van de NIH/CDC vertaald en de 5 aanvullende vragen op het gebied van PEM (DSQ-5) gedigitaliseerd voor gebruiksgemak. Nadat u het heeft ingevuld leidt het tot het promoten van hun eigen instelling. 
Er is in oktober 2023 ook een onderzoek gepubliceerd over inspanningsintolerantie en Post-exertionele malaise bij patiënten met post-COVID syndroom.

‘POTS’ staat voor Postural Orthostatisch Tachycardie Syndroom. Dit komt vaker bij post-COVID patiënten voor. Dit betekent dat bij een houdingsverandering (bijvoorbeeld van liggende naar staande houding) de hartslag plots fors omhoog gaat. Hierbij ontstaan vaak diverse andere klachten (o.a. hartkloppingen, flauwvallen, hoofdpijn, vermoeidheid). Dit duidt op een dysfunctie van het autonome zenuwstelsel. Bekijk hier de factsheet over POTS met daarin meer informatie of kijk op de website www.ditispots.nl.

Ons lichaam bestaat uit meerdere zenuwstelsels; het centrale en het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel legt de verbinding tussen het centrale stelsel, de spieren en de organen en wordt onderverdeeld in het somatische en autonome zenuwstelsel. Het somatische zenuwstelsel gaat over het deel dat bewust aangestuurd kan worden, bijvoorbeeld om te praten en te bewegen. Het autonome zenuwstelsel regelt alles in je lichaam waar je niet bij na hoeft te denken zoals bijvoorbeeld je hartslag, je ademhaling, je bloeddruk, je spijsvertering, je lichaamstemperatuur etc.


Dysautonomie is een overkoepelende term die wordt gebruikt om verschillende aandoeningen te beschrijven die een verstoring van het autonome zenuwstelsel veroorzaken. Het autonome zenuwstelsel werkt dan niet goed. Er zijn verschillende oorzaken van dysautonomie, waaronder postinfectieuze syndromen (zoals post-COVID en QVS), ME/CVS, maar ook bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Dysautonomie komt vooral voor bij vrouwen.
Er zijn verschillende vormen van dysautonomie
 1. Dysfunctionele ademhaling: een adempatroon dat niet optimaal is en dat gekenmerkt kan worden door onregelmatigheden in de frequentie, diepte en ritme van de ademhaling.
 2. Bradycardie: een hartslag die (gemiddeld) te laag is. Het hart is dan mogelijk niet in staat om voldoende bloed rond te pompen. Bij sommige patiënten is het hart niet in staat om het lichaam van voldoende zuurstofrijk bloed te voorzien bij inspanning.
 3. Orthostatische intolerantie (OI) is een overkoepelende term voor het ontstaan van klachten bij houdingsverandering (gaan zitten/staan) door verandering in bloeddruk of hartslag. OI heeft meerdere verschijningsvormen:
  • Orthostatische hypotensie (OH): plotselinge bloeddrukdaling bij opstaan of overeind komen, met duizeligheid door verstoring van de bloedcirculatie.
  • Orthostatische hypertensie: plotselinge bloeddrukstijging bij opstaan of overeind komen.
  • Inappropriate sinus tachycardie: ongepast verhoogde hartslag.
  • Postureel orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS): beroerd voelen bij het rechtop gaan staan of zitten met daarbij een plotselinge abnormale stijging van de hartslagfrequentie (tachycardie) waarbij de bloeddruk gelijk blijft. Bekijk de factsheet POTS voor meer informatie hierover.

PEM en POTS zijn inmiddels begrippen die bekend zijn bij de meeste huisartsen en specialisten. Deze kennis zal zeker in een update van richtlijnen worden meegenomen. Wanneer deze updates gepland staan, is ons niet bekend. Het is de taak van de verschillende beroepsverenigingen om richtlijnen aan te passen. Vanzelfsprekend deelt C-support wel kennis hierover. Bekend is dat het is opgenomen in de richtlijnen van bedrijfsartsen en sportartsen.

Behandelingen

Paxlovid is in Nederland geregistreerd voor de groep van hoog-risico patiënten, om bij (her)besmetting de kans te verkleinen op een ernstiger acuut verloop van een COVID-infectie (ziekenhuisopname, IC opname of overlijden). Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het starten van Paxlovid bij mensen met post-COVID, op het moment van (her)besmetting, leidt tot een minder ernstig beloop, dan wel terugval. Daarom is post-COVID niet opgenomen in de groep van hoog risico patiënten die een indicatie hebben om dit te krijgen op moment van (her)besmetting. Ook is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het inzetten van Paxlovid voor de behandeling van post-COVID, hoewel dit momenteel wel onderzocht wordt. Er is in Nederland vooralsnog geen mogelijkheid voor mensen met post-COVID om op individuele basis, met behulp van een huisarts of een andere arts, toch in aanmerking te komen voor Paxlovid.

Gedoseerd activiteiten doen kan helpend zijn, een ergotherapeut kan u daarin adviseren. Bekijk deze video’s over energie en herstel  

Ja, dat kan. Het vechten tegen de klachten en het niet kunnen accepteren kost energie. Energie die hard nodig is om te herstellen. We merken vaak dat als mensen de situatie accepteren en zich meer aan de klachten kunnen ‘overgeven’ dat dit ten goede komt van het herstel. Het enkel accepteren van de klachten zorgt er echter niet voor dat de klachten weg zijn en de patiënt weer beter is. Het is dus zoals gezegd wel helpend maar niet helend. Onze nazorgadviseur kan u verder adviseren in het traject van acceptatie van klachten. Er zijn ook trainingen beschikbaar (bv ACT).

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling waarbij je via een masker 100% zuurstof inademt bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Dit gebeurt in een grote ruimte waarin de druk verhoogd kan worden. Door de verhoogde druk kan je lichaam ongeveer 12,5 maal zoveel zuurstof in het bloedplasma opnemen als normaal. De weefsels waar te weinig zuurstof komt, krijgen daardoor meer zuurstof. De behandeling zorgt ervoor dat onder andere nieuwe bloedvaatjes groeien, pijnklachten verminderen en afweercellen beter werken. Het is een intensieve behandeling die doorgaans bestaat uit 30-40 sessies van 2 uur, gedurende 6-8 weken. Het lijkt erop dat sommige patiënten kunnen verbeteren, echter bekend is ook de terugval na behandeling. LET OP: de werking van deze behandeling is nog niet bewezen en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Er wordt momenteel wel onderzoek naar gedaan.

Op termijn zou het mogelijk een oplossing kunnen bieden voor patiënten met langdurige cognitieve stoornissen. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om te bewijzen dat deze therapie kan werken bij post-COVID. LET OP: de werking van deze behandeling is nog niet bewezen en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Er wordt momenteel wel (internationaal) onderzoek naar gedaan.

Nee, deze therapie wordt niet vergoed voor post-COVID. De werking van deze behandeling is nog niet bewezen. Er wordt momenteel wel (internationaal) onderzoek naar gedaan.

Kosten lopen sterk uiteen. 40 behandelingen lopen in de duizenden euro’s en zijn voor eigen rekening. LET OP: de werking van deze behandeling is nog niet bewezen en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Er wordt momenteel wel (internationaal) onderzoek naar gedaan.

Nee, C-support kan u niet verwijzen. Wij geven alleen advies, voor medische verwijzingen richt u zich tot uw huisarts of specialist. Verwijzingen naar klinieken voor hyperbare zuurstoftherapie voor de behandeling van post-COVID is mogelijk, echter de werking van deze behandeling is nog niet bewezen en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Er wordt momenteel wel onderzoek naar gedaan.

Antidepressiva zijn medicijnen die ontwikkeld zijn voor de behandeling van depressieve klachten. Er zijn geen resultaten van wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van een antidepressivium als SSRI post-COVID-klachten vermindert. Er zijn wel incidentele gevallen waar het lijkt te helpen. C-support juicht verder wetenschappelijk onderzoek toe.

Nee. Het is bekend dat in sommige gevallen orgaanschade ontstaat. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing of richtlijn voor het gebruik van antistolling. Het kan niet preventief worden voorgeschreven. Ook vanwege kans op ongewenste bijwerkingen, zoals hevige bloedingen.

Paramedische herstelzorg

Er is maximaal 2x een half jaar herstelzorg beschikbaar. Er zal geen derde termijn komen. Mochten de behandelingen die beschikbaar zijn binnen de regeling bijdragen aan het herstel, dan wordt het zo gezien dat het aan patiënten zelf is om dit zelf verder voort te zetten. Bijvoorbeeld vanuit de aanvullende verzekering zelf via de fysiotherapeut sporten of via een abonnement bij fysiotherapie met Fysio en Fit als dat aangeboden wordt. Andere mogelijkheden zijn: een goedkoop abonnement nemen bij een sportschool of zelf thuis opbouwen via een schema van de fysiotherapeut. Ook blijven er in uw basisverzekering de volgende mogelijkheden staan, die u na afloop van uw herstelzorg nog zou kunnen inzetten:

 • Ergotherapie, 10 uur vanuit de basisverzekering.
 • Logopedie, onbeperkt vanuit de basisverzekering.
 • Diëtiek, 3 uur vanuit de basisverzekering.
Wel is het zo dat als u nogmaals een corona infectie heeft doorgemaakt u na de aanhouding van klachten na 3 maanden opnieuw een nieuwe ‘eerste termijn’ herstelzorg kunt aanvragen met een verwijzing van uw huisarts. De zogenoemde herbesmetting staat dan los van uw eerdere besmetting en uw recht op herstelzorg.

Er is een tijdelijke regeling voor mensen met langdurige coronaklachten: de regeling paramedische herstelzorg. Hiermee krijgt u paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Hier gelden wel regels voor, zoals: 

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.
 • De verwijzing moet u binnen zes maanden aanvragen nadat uw acute ziektefase voorbij is. Heeft u bijvoorbeeld drie weken koorts gehad en gehoest? Dan gaan de zes maanden na die drie weken in.
 • Heeft u een verwijzing? Dan moet u binnen een maand starten met de herstelzorg.
 • De herstelzorg duurt maximaal zes maanden. Soms krijgt u extra herstelzorg.
 • U doet mee aan een onderzoek.
U leest meer over de herstelregeling en de regels op de website van Zorginstituut Nederland.

Nee, wij regelen geen (extra) behandelingen voor fysiotherapie of andere paramedische herstelzorg. Wij kunnen u alleen adviseren over de mogelijkheden. Een verwijzing voor paramedische herstelzorg kunt u alleen bij uw huisarts of medisch specialist aanvragen. Via uw zorgverzekeraar regelt u de behandelingen. Let op! Er gelden regels voor paramedische herstelzorg. U leest er meer over op de website van Zorginstituut Nederland.

Vanuit het basispakket krijgt u logopedie, 10 uur ergotherapie en 3 uur advies van een diëtist vergoed. U betaalt wel eigen risico voor deze zorg. Is uw eigen risico (al) op? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering. Bent u aanvullend verzekerd voor bijvoorbeeld fysiotherapie? Dan krijgt u die vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over uw vergoeding.

Na de eerste zes maanden herstelzorg moet u binnen vier maanden starten met de verlenging van de herstelzorg. Anders hebben de resultaten die u heeft behaald in de eerste zes maanden geen nut meer.

Heeft u na zes maanden paramedische herstelzorg nog steeds klachten? Overleg dan met uw huisarts of u een verlenging van herstelzorg kunt krijgen. Uw huisarts kan meestal ook een verwijzing hiervoor regelen. In sommige gevallen moet u een verwijzing voor verlenging van herstelzorg via een medisch specialist regelen.

Overleg met uw huisarts of medisch specialist of u een verlenging van herstelzorg kunt krijgen. Krijgt u geen verwijzing? En bent u na augustus 2020 besmet geraakt? Meld dit dan bij ons.

U betaalt eigen risico voor paramedische herstelzorg. Is uw eigen risico (al) op? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Vaccinaties

Het RIVM heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek bepaald de groepen te vaccineren die grotere kans maken op ernstig ziek worden, ziekenhuisopname en overlijden door COVID-19. Dat zijn mensen vanaf 60 jaar en jongere mensen met onderliggende ziekten (die ook de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik ontvangen). Het gaat om mensen met een hart- of longaandoening, suikerziekte, een nierziekte of andere aandoening waardoor hun afweer verminderd is. Bij mensen met post-COVID speelt een verstoorde reactie van het afweersysteem waarschijnlijk wel een rol, maar er is vooralsnog onvoldoende bewijs dat zij bij een herbesmetting een grotere kans hebben op een ernstiger beloop van de acute ziekteperiode (d.w.z. meer kans op ziekenhuisopname, IC opname of overlijden). Daarom is post-COVID geen indicatie voor vaccinatie. Een uitzondering hierop is de groep mensen die bij een eerdere Corona-besmetting aantoonbare longschade hebben opgelopen (d.m.v. een CT-scan en/of longfunctie). Hieronder vallen ook de mensen die astma hebben ontwikkeld na hun eerdere COVID-19 infectie. Deze twee groepen worden ook opgeroepen voor de griepvaccinatie en kunnen vanaf half oktober 2023 een afspraak maken bij de GGD voor een Corona-vaccinatie.

De reactie op een vaccinatie kan per keer verschillen. Het is daarom moeilijk te voorspellen of en welke bijwerkingen u zult ontwikkelen na vaccinatie. De meeste klachten na vaccinatie zijn mild en kortdurend van aard. De meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn.   Indien u eerder vervelende bijwerkingen heeft gehad op een vaccinatie, kunt u dit van tevoren bespreken met uw behandelend (huis)arts. Hij of zij kan dan met u meedenken of een ander type vaccin dan de vorige keer wellicht verstandiger is. Inmiddels weten we uit onderzoek dat vaccinatie ook invloed kan hebben op post-COVID klachten. In de meeste gevallen heeft vaccinatie geen groot effect op bestaande klachten, hoewel dit individueel lastig te voorspellen is. Verbetering van de klachten in algemene zin komt vaker voor dan verslechtering van klachten. De keuze voor wel of niet vaccineren blijft natuurlijk een individuele afweging en is persoonlijk. Besluit u te vaccineren, zorg dan voor een goede balans tussen activiteiten en rust in de dagen rondom de vaccinatie.

Inmiddels weten we uit onderzoek dat vaccinatie ook invloed kan hebben op post-COVID klachten. In de meeste gevallen heeft vaccinatie geen groot effect op bestaande klachten, hoewel dit individueel lastig te voorspellen is. Verbetering van de klachten in het algemeen komt vaker voor dan verslechtering van klachten. Daarnaast geeft herbesmetting ook een kans op (tijdelijke) verslechtering. De keuze voor wel of niet vaccineren blijft dus een individuele afweging en is persoonlijk. Zorg in ieder geval voor een goede balans tussen activiteiten en rust in de dagen rondom de vaccinatie. Als u nog twijfelt over het (her)vaccineren, kunt u altijd overleggen met uw behandelend (huis)arts en/of C-support. U kunt ook bellen met de Twijfel Telefoon, dagelijks tussen 8.30 en 13.00 uur te bereiken op 088-7 555 777 (ook Engels, Turks en Arabisch).

Nee, als u verder gezond bent, krijgt u geen uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Alleen oudere mensen vanaf 60 jaar en jongere mensen met onderliggende ziekten krijgen een uitnodiging. Een uitzondering hierop is de groep mensen die bij een eerdere Corona-besmetting aantoonbare longschade hebben opgelopen (door een CT-scan en/of longfunctie). Hieronder vallen ook de mensen die astma hebben ontwikkeld na hun eerdere COVID-19 infectie.

Wanneer u graag de griepprik krijgt omdat u bang bent dat door griep uw langdurige klachten kunnen toenemen, dan kunt u dit overleggen met uw huisarts. Vaak kunt u, als er voldoende vaccins beschikbaar zijn bij uw huisarts of apotheek, een griepprik op eigen verzoek krijgen. Hier zijn voor u wel kosten aan verbonden. Een griepprik helpt alleen tegen ziek worden door het influenzavirus. Er zijn ook vele andere verkoudheidsvirussen in omloop. Hier beschermt de griepprik niet tegen.

 • Pas goede handhygiëne toe en vraag dit ook aan huisgenoten en bezoek.
 • Vermijd contact met mensen die klachten hebben die passen bij een luchtweginfectie (zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus).
 • Indien het toch nodig is om contact te hebben, denk dan aan het dragen van mondkapjes, extra handhygiëne en niezen of hoesten in de elleboog.
 • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Paxlovid is in Nederland geregistreerd voor de groep van hoog-risico patiënten, om bij (her)besmetting de kans te verkleinen op een ernstiger acuut verloop van een COVID-infectie (ziekenhuisopname, IC opname of overlijden). Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het starten van Paxlovid bij mensen met post-COVID, op het moment van (her)besmetting, leidt tot een minder ernstig beloop, dan wel terugval. Daarom is post-COVID niet opgenomen in de groep van hoog risico patiënten die een indicatie hebben om dit te krijgen op moment van (her)besmetting. Ook is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het inzetten van Paxlovid voor de behandeling van post-COVID, hoewel dit momenteel wel onderzocht wordt. Er is in Nederland vooralsnog geen mogelijkheid voor mensen met post-COVID om op individuele basis, met behulp van een huisarts of een andere arts, toch in aanmerking te komen voor Paxlovid.

Werk en inkomen

Nee, na twee jaar vindt de WIA beoordeling plaats. Er wordt voor post-COVID patiënten geen uitzondering gemaakt. Echter, het was voor een werkgever wel mogelijk om voor mensen, die ziek zijn geworden tussen maart 2020 en december 2020, subsidie te krijgen voor de verlenging met een derde ziektejaar. Die subsidieregeling geldt nu niet meer. Werkgevers kunnen er wél vrijwillig voor kiezen om een derde ziektejaar te verlengen, alleen moeten ze dan doorbetalen op eigen kosten. Soms gebeurt dit als mensen bijna helemaal opgebouwd zijn in uren. Meer informatie over de WIA vindt u op de Werkwijzer.

Vraag een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Doe dit in overleg met uw nazorgadviseur. Verder kunt u de bedrijfsarts wijzen op de Leidraad bedrijfsartsen van de NVAB (eigen beroepsgroep), waarin uitleg, visie en handvatten staan voor de bedrijfsarts voor mensen met post-COVID-klachten.

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de belasting uit het werk en uw eigen belastbaarheid. Om u hierbij de ondersteunen kunt u:

 

U zult zich (deels) ziek moeten melden bij uw werkgever. In de Wet verbetering poortwachter zijn alle stappen vastgelegd die u en uw werkgever moeten nemen.

 • Bekijk de animatie over de Wet verbetering poortwachter;
 • In de Werkwijzer vindt u informatie, tips en tools die u kunnen ondersteunen bij het (gedeeltelijk) ziek melden en de bijbehorende procedures waar u mee te maken krijgt.

Als u zich heeft ziek gemeld, dan moeten u en uw werkgever stappen nemen om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Dit wordt re-integratiegenoemd. De  regels waaraan u en uw werkgever zich moeten houden staan in de Wet verbetering poortwachter. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. U zult er dus alles aan moeten doen om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen. Er zijn verschillende stappen die zijn vastgelegd:  

 • Meer informatie vindt u op de website van het UWV.
 • Bekijk deze animatie over de Wet verbetering poortwachter
 • Kijk ook eens op de Werkwijzer voor alle mensen met een infectieziekte.

De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Hij of zij komt vaak in beeld na de eerstejaarsevaluatie waarbij de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel (IZP) heeft opgesteld waarin staat wat de mogelijkheden zijn. De arbeidsdeskundige vertaalt de belasting van uw functie naar de belastbaarheid zoals deze is vastgesteld door de bedrijfsarts. Vervolgens neemt  de arbeidsdeskundige de volgende 4 vragen door:

 1. is het eigen werk passend?
 2. is het eigen werk passend te maken met aanpassingen/voorzieningen?
 3. Is er eventueel ander passend werk binnen de organisatie?
 4. Zijn er eventuele andere passende mogelijkheden buiten de organisatie?

Als u na twee jaar (gedeeltelijk) ziek zijn nog niet in staat bent om (deels) te werken, krijgt u te maken met de WIA. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Nee. Voor het opstellen van medische rapportages is specifieke arbeidsdeskundige of medische expertise nodig. Hiervoor kunt u een beroep doen op een van de vele adviesbureaus. Vraag uw juridisch adviseur bij uw vakbond, het juridisch loket of de rechtsbijstandsverzekeraar welke adviesbureaus u kunt raadplegen. C-support voert deze expertises zelf niet uit. Wel kan uw nazorgadviseur helpen bij het vinden van de juiste weg.

Kinderen en jongeren

Plan een periodiek voortgangsgesprek op school om de voortgang te evalueren en om afspraken te maken voor het te volgen aangepast onderwijs. De ergotherapeut en of behandelaar van uw kind of jongere kan u hierbij steunen, in het kader van de persoonlijke belastbaarheid. Ziezon kan uw kind op school ondersteunen. Wanneer er bij een leerling sprake is van een langdurige, chronische of levensbedreigende aandoening met (mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan, is het mogelijk een consulent Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) in te schakelen. Deze kan tijdelijk hulp en begeleiding bieden aan de school, de ouders en de leerling. De consulent OZL zorgt voor of ondersteunt bij onder andere:

 • contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
 • voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen;
 • informatie voor leraren, ouders, (zorg)professionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling;
 • onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school;
 • (organiseren van) lessen aan huis of in het ziekenhuis samen met de school, als de eigen leerkrachten dit niet kunnen;
 • informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties;
 • het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling samen met de school.
Als kinderen of jongeren behoefte hebben aan een specifieke leerroute of een vorm van afstandsonderwijs kan IVIO dat bieden. Ook stichting Zorgeloos naar School biedt informatie over een schoolloopbaan voor kinderen met een chronische aandoening, en hoe met school praktische afspraken te maken. Hun routekaart geeft inzicht in voor wie afstandsonderwijs een goede oplossing zou kunnen zijn.
NB: Er zijn kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan of activiteiten op te bouwen. De gegeven adviezen in dit antwoord zijn niet van toepassing op deze groep kinderen.

De school heeft zorgplicht zodra een leerling schriftelijk is aangemeld (vanaf 3 jaar). Wanneer een leerling ingeschreven staat op een school en ouders melden aan bij een andere school, dan heeft de school waar het kind het meest recent aangemeld is de zorgplicht De ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden soms van de ene naar de andere school verwezen zonder dat een school hun kind toelaat omdat er nog geen schriftelijke aanmelding is. Dit is niet wenselijk en heeft ook consequenties. Lees op de website van de onderwijsinspectie wat de zorgplicht van de school inhoud

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier passend onderwijs realiseren voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen zijn onder deze wet verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek voor deze leerlingen, de zogenoemde zorgplicht. De zorgplicht passend onderwijs heeft 3 doelen:

 1. verantwoordelijkheden helder beleggen;
 2. ouders ontlasten;
 3. thuiszitten voorkomen.
De school is verantwoordelijk om in overleg met de ouders of verzorgers binnen 6 weken een passende plek te vinden. Deze periode kan eenmalig met 4 weken verlengd worden. Een passende plek kan zijn:
 • de eigen school;
 • een andere gewone school als de school van keuze de hulp die nodig is niet kan bieden;
 • een school voor speciaal basis onderwijs;
 • een school voor speciaal onderwijs;
 • of een andere speciale voorziening.

Het is regelmatig een individuele strijd van ouders met school, voor erkenning van post-COVID klachten en voor Passend Onderwijs. Waar hebben deze kinderen wel-niet recht op? Welke zorg is er voor deze kinderen?

 • In overleg met de onderwijsconsulent die is verbonden aan de school van uw kind worden de mogelijkheden voor passend onderwijs besproken. Denk aan thuisonderwijs, klassencontact, KPN thuisonderwijs, extra ondersteuning voor kinderen met een onderwijsachterstand, mogelijk door een remedial teacher.
 • Indien de school handelingsverlegen is, wat betekent dat zij geen passend onderwijs kan bieden en/of uw kind heeft een te grote onderwijsachterstand opgelopen dan zal een verwijzing naar speciaal onderwijs (SO Cluster 3) geadviseerd worden. Bij ernstig zieke kinderen is er geen sprake van belastbare mogelijkheden. Door bijvoorbeeld PEM of POTS. In dat geval heeft een eventuele verwijzing geen toegevoegde waarde.
Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs, dan kunt u daarop stappen ondernemen. Kijk voor meer informatie op oudersenonderwijs.nl of onderwijsconsulenten.nl

Kinderen met Long COVID vallen onder geoorloofd verzuim. De jeugdarts, ook wel schoolarts genoemd, is de aangewezen persoon om door gesprekken met de ouders, leerling, school en een eventueel advies van een ergotherapeut, een advies te formuleren. Er is geen (belastbaarheids)verklaring noodzakelijk. De belastbaarheid van een kind met Long COVID kan per dag en week zeer wisselend zijn. Indien in een verklaring wordt gezet dat de belastbaarheid een bepaalde duur heeft en een kind heeft een terugval (of PEM), dan kan een belastbaarheidsverklaring op papier ouders in een lastig parket brengen. Een advies gebaseerd op inzichten van de jeugdarts die dit afstemt met het kind of de jongere, ouders, school en zo nodig in overleg met behandelaren en de leerplichtambtenaar volstaat voor de leerplicht. Samen kan worden gekeken of en hoe er weer passend deel kan worden genomen aan onderwijs. Zie ook advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelen De jeugdarts werkt vanuit een jeugdgezondheidszorgteam en werkt samen met het wijkteam. Bij langdurig ziekteverzuim neemt de school contact op met de jeugdgezondheidszorg, ook ouders kunnen er hun vraag stellen. De jeugdarts heeft medisch beroepsgeheim. Zo nodig kan de jeugdarts met toestemming van leerling en ouders informatie opvragen bij de behandelend arts van de jeugdige en/of het kwetsbare gezinslid.  

Het is van belang dat er oog is voor de beperkingen/klachten van een kind of jongere. C-support kan u ondersteunen door informatie over Long COVID te delen met een partij. U kunt school vragen om daarover contact op te nemen met C-Support. Bespreek de mogelijkheden met uw nazorgadviseur bij C-Support. Ook kunt u contact opnemen met een consulent van Onderwijsgroep Zieke leerlingen OZL.

Bij een Veilig Thuis melding is het passend om altijd het gesprek aan te gaan met Veilig Thuis, hoe onterecht de melding ook voelt. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op veiligthuis.nl Tips:

 • Laat je goed informeren waar de melding inhoudelijk over gaat. Probeer onbegrepen klachten die voortkomen uit Long COVID en/of gebieden waar dit effect op heeft ter sprake te brengen. Vertel hoe dit er uitziet en wat dit doet met uw kind.
 • Blijf altijd in gesprek met betrokken instantie die door Veilig Thuis wordt ingezet om te onderzoeken of en welke hulp passend is. Bijvoorbeeld een wijkteam, jeugdwerker of maatschappelijk werker. Deze is er niet om u tegen te werken, maar om gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden die helpend kunnen zijn.
 • Je kunt bij het BIVKZ terecht met vragen. Zij behartigen de belangen van ouders en chronisch, ernstig zieke of zorg intensieve kinderen bij VT Meldingen in Nederland.
Dossiervorming Veilig Thuis:
Veilig Thuis is wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen met de direct betrokkenen in gesprek te gaan.  Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, (huiselijk geweld of kindermishandeling), dan is de melding weerlegd en sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af. Er zijn dan geen vervolgstappen. De melder wordt geïnformeerd over het al dan niet in behandeling nemen van de melding. Als Veilig Thuis zelf met het gezin of huishouden in gesprek gaat, dan geeft Veilig Thuis altijd aan het eind van haar bemoeienis een terugkoppeling aan de melder. Het dossier blijft bewaard tenzij actief wordt gevraagd om het dossier te vernietigen. Bij volgende meldingen wordt er altijd gekeken of er al een dossier is. Als er een dossier is en de melding is weerlegd en hierdoor zijn er geen stappen ondernomen, zal er niet opnieuw onderzoek worden gedaan. Een dossier blijft 15 jaar bewaard.  

Tot zover zijn er geen medische behandelingen bekend, in de behandeling van de oorzaak van Long COVID, die wetenschappelijk bewezen zijn. Mogelijk kan paramedische herstelzorg bijdragen aan herstel en verlichting van klachten. Voor kinderen zijn de mogelijkheden (kinder)ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtiek en psychische begeleiding. Hierbij is het wel zeer aan te raden om te werken met zorgverleners die kennis hebben van Long COVID.

 • Er zijn kinderen met Long COVID die kampen met PEM of POTS waarbij gradueel opbouwen niet mogelijk is. Inspanning leidt namelijk tot verergering van de klachten.
 • De ernstig invaliderende beperkingen die ontstaan door lichamelijke klachten kunnen leiden tot psychische klachten, niet andersom.
Een aanvullende rol kan zijn weggelegd voor de jeugdarts, huisarts en kinderarts om te kijken op welke gebieden er ondersteuning nodig is, buiten ondersteuning op school. Een (kinder)revalidatiearts behoort ook tot de mogelijkheden. Er zijn een aantal onderzoeken waarin Long COVID klachten bij kinderen en jongeren op diverse manieren worden onderzocht.

Bij vragen over psychische en sociale problematiek:

 • Digitale Hulpwegwijzer: wijst de weg bij psychische en sociale problematiek in diverse domeinen waar vragen over zijn o.a.:
  • Behoefte aan een luisterend oor
  • Hulp bij persoonlijke problemen
  • Zinvol leven en sociale hulp
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ): binnen een gemeente houdt de JGZ zich bezig met de gezondheid, ontwikkeling en groei van je kind. Je kunt hier terecht voor gratis advies, voorlichting, medische basiszorg en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Hieronder vallen ook het Consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar en GGD Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4-18 jaar.
 • Centrum voor jeugd en gezin (CJG): biedt hulp en advies bij opvoedvragen. Het is een plek waar zowel ouders, kinderen als professionals terecht kunnen met vragen rondom gezondheid, opgroeien en opvoeden.
 • Jongerenhulponline: hier vind je meer dan 20 hulplijnen die je snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden. Via de chat, telefoon of email. Betrouwbaar en professioneel.
 • Mentaalvitaal: (onderdeel van het Trimbos-instituut) geeft informatie over mentale gezondheid, biedt oefeningen en helpt je om hulp te vinden.

Bij vragen over onderwijsondersteuning:

 • Netwerk Ziezon: ondersteuning van zieke kinderen in het onderwijs. Het netwerk biedt ook veel kennis en informatie voor zowel ouders, leraren, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
 • Ouders & Onderwijs: informatie over onderwijs en meer voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.
 • Samenwerkingsverband passend onderwijs: informatie over passend onderwijs, de werkwijze en extra ondersteuningsmogelijkheden voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.
 • Stichting Zorgeloos naar school – praktische tips: maatwerk op school voor leerlingen (PO/VO) en studenten (MBO) met een chronische ziekte. Hier staat een gids met tips om met school praktische afspraken te maken.
 • Stichting Zorgeloos naar school – afstandsonderwijs: mogelijkheden voor onderwijs op afstand voor leerlingen/studenten die maar weinig uren naar school/de opleiding kunnen. Met een routekaart voor leerlingen voor wie afstandsonderwijs een goede oplossing zou kunnen zijn.
 • OZL – Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen: op zoek naar kansen om zieke leerlingen de juiste vorm van onderwijs te bieden. Regionale zorg: onderwijsondersteuning in Gelderland, Brabant en Limburg.
 • Onderwijsconsulenten: indien ouders een geschil hebben met de eerstelijnsvoorziening (samenwerkingsverband) dan kunnen ze contact opnemen met een onderwijsconsulent. Deze ondersteunt bij de belangenbehartiging van het kind en gaat met ouders, school, gemeente en-of samenwerkingsverband in gesprek om te zoeken naar oplossingen en passende zorg.
 • NJI onderwijszorgarrangement: speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben is er een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en ouders. De ontwikkeling van het kind op school staat centraal. Onderwijs-zorgarrangementen zijn er voor individuele kinderen en voor groepen kinderen.

Bij vragen over ondersteuning op ontwikkelingsgebied:

 • Jeugdhulp uit de jeugdwet: voor kinderen en jongeren is er de jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Hier vindt u hoe u jeugdhulp aanvraagt en wat dit inhoudt. Soms is voor jeugd ook zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Wmo aan de orde.
 • Regelhulp-zorgkind: heeft uw kind een ziekte, beperking (zoals EMB) of ontwikkelingsachterstand? Dan zijn verschillende vormen van hulp en ondersteuning mogelijk. Kijk ook op: Regelhulp-Wmo-jeugd.
 • Wlz-zorg voor jeugd: de Wet langdurige zorg regelt zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Ook kinderen en jongeren kunnen Wlz-zorg krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen.
 • Integrale Vroeg Hulp: bij vragen over ontwikkelingsachterstanden en of gedragsproblemen bij jonge kinderen tot 8 jaar.

Aanmelden bij C-support

Ja, op dit moment is de wachttijd ongeveer vier weken.

U kunt zich aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer na uw coronabesmetting nog klachten heeft. Die klachten zijn heel verschillend. Sommige mensen zijn vooral moe of kunnen zich niet goed concentreren. Maar ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en benauwdheid komen vaak voor. Of geestelijke klachten zoals angst en somberheid. Ook zien we problemen op het werk, omdat mensen bijvoorbeeld te snel weer aan de slag moeten. Of juist omdat ze al een jaar of langer ziek zijn en daardoor ook financieel in de problemen komen. Wij kijken naar álle gevolgen van de klachten die u heeft. En wat er nodig is om uw situatie te verbeteren.

Nee, u kunt zich aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer geleden corona heeft gehad en nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor deze groep mensen. U kunt wel onze adviezen bekijken voor omgaan met corona. De meeste mensen herstellen binnen drie maanden. Dat kan met paramedische herstelzorg. Dit is bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie na een coronabesmetting. Lees hier meer over paramedische herstelzorg.

Ja, u kunt zich altijd aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer na uw coronabesmetting nog steeds klachten heeft.

U kunt zich aanmelden bij C-support als u drie maanden of langer geleden corona heeft gehad en nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor deze groep mensen.

Nee, u betaalt geen kosten voor hulp die u van C-support krijgt. Adviseert uw nazorgadviseur paramedische herstelzorg of andere behandelingen? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan u meer vertellen over de vergoedingen die u krijgt voor bepaalde zorg.

Online dossier Solvio

Solvio werkt het gemakkelijkste op uw laptop of PC. C-support heeft de volgende handleidingen opgesteld:

 1. Account aanmaken in Solvio
 2. Solvio PC of laptop
 3. Solvio mobiele apparaten

Nee, u hoeft niets te betalen voor Solvio.

Het is mogelijk dat u uw wachtwoord niet meer weet of dat uw wachtwoord van Solvio na een periode niet meer werkt. Vanwege het veiligheidsbeleid verzoekt Solvio om na een periode van inactiviteit van 6 maanden een nieuw wachtwoord aan te maken. U kunt in beide gevallen een nieuw wachtwoord aanmaken door de volgende stappen te ondernemen:

 1. Ga naar de inlogpagina Solvio en klik daar op de link ‘Ik kan niet meer inloggen’.
 2. Vul uw gebruikersnaam of e-mailadres in en klik op ‘Versturen’.
 3. U krijgt een e-mail waarmee u uw account opnieuw kunt instellen.
Meer informatie over het online dossier in Solvio lees u hier.

 1. Ga naar de inlogpagina van Solvio.
 2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop Inloggen.
 3. U krijgt een verificatiecode via e-mail of een speciale app. Dit is een persoonlijke code die uw account extra beveiligt.
 4. Vul de verificatiecode in en klik op de knop Verifiëren.
Alle informatie over het online dossier in Solvio en handleidingen vindt u hier.

Bekijk eerst de handleiding account aanmaken in Solvio op deze website. Kijk bij de veelgestelde vragen op de website van Solvio of het antwoord op uw vraag hier tussen staat. Als u het antwoord niet vindt, neemt u contact op met de helpdesk van Solvio: 050 210 02 55. De helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Medewerkers van Solvio kunnen u niet helpen met inhoudelijke vragen, zij hebben geen toegang tot uw dossier. Neem in dat geval contact op met het secretariaat van C-support: 0734400440. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 09.00 – 13.00 uur.

Neem contact op met uw nazorgadviseur voor het versturen van een nieuwe link. Heeft u het telefoonnummer van uw nazorgadviseur niet (meer)? Bel dan (tijdens werkdagen) naar het secretariaat op 073 4400 440, zij verbinden u door.

Vragenlijst persoonlijk overzicht

Als deelnemer van het Meerjarig Long COVID onderzoek ontvangt u een jaar na het invullen van de 2e vragenlijst een uitnodiging voor de nieuwe vragenlijst. Als u in maart vorig jaar heeft meegedaan, duurt het meer dan een jaar. De eerste uitnodigingen voor de vragenlijst worden eind april verstuurd.

Na het invullen van de vragenlijst duurt het meerdere weken voordat het persoonlijk overzicht in Solvio staat. Op dit moment zijn we het persoonlijk overzicht namelijk aan het vernieuwen. Als het klaar is en het staat in Solvio, ontvangt u hierover bericht.

Ja, u ontvangt in de loop van 2024 een uitnodiging voor de vragenlijst voor het persoonlijk overzicht. Eerst ontvangen de huidige deelnemers van het Meerjarig Long COVID onderzoek een uitnodiging, daarna volgen andere personen die bij C-support zijn aangemeld.

Ja, u kunt toestemming geven dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het persoonlijk overzicht, het optimaliseren van onze dienstverlening en kennisdeling met (zorg)professionals.

Ja, u kunt op elk moment uw deelname stoppen en uw toestemming intrekken. Stuur in dit geval een e-mail naar: onderzoek@c-support.nu. Geef in de e-mail aan dat u uw toestemming intrekt. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. De gegevens die zijn gebruikt, kunnen niet worden teruggehaald of vernietigd. Deze gegevens blijven anoniem beschikbaar voor degene die het onderzoek uitvoert.

De gegevens van de vragenlijst worden gebruikt voor:

 • het samenstellen van uw persoonlijk overzicht;
 • het samenstellen van gemiddelde persoonlijke overzichten en samenvattingen voor geïnteresseerden;
 • het optimaliseren van de dienstverlening van C-support en het delen van kennis;
 • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met andere partijen. Hiervoor vragen wij u apart om toestemming.

Dat is op dit moment nog niet bekend. We bewaren de gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met andere partijen zoals universiteiten en ziekenhuizen. Het zal gaan om onderzoek naar de aard en het verloop van post-COVID of andere postinfectieuze aandoeningen:

 • onderzoek dat kan leiden tot betere diagnose van post-COVID of andere postinfectieuze aandoeningen;
 • onderzoek waardoor het verloop van post-COVID of andere postinfectieuze aandoeningen beter kan worden voorspeld;
 • onderzoek dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Nee, gegevens zullen anoniem worden overgedragen; uw naam, adres en contactgegevens worden niet gedeeld. Het delen van uw anonieme gegevens gebeurt uitsluitend nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 • U kunt de vragenlijst in delen doen. Sla de resultaten na enkele vragen op en ga op een later moment weer verder. U kunt met de link uit de uitnodiging weer terugkomen in de vragenlijst. Ga verder waar u bent gebleven.
 • Vraag iemand om de vragen voor te lezen en uw antwoorden voor u in te vullen.

Ja, dat kan. Toch adviseren we u een laptop of PC te gebruiken. Gebruik bij voorkeur Google Chrome.

Meerjarig Long COVID onderzoek C-support

U kunt alleen meedoen als u eerder vragenlijst jaar 1 hebt ingestuurd. U ontvangt in dat geval automatisch een uitnodiging voor de vragenlijst jaar 2. Nieuwe deelnemers kunnen helaas niet meer meedoen.    

Nee, dat is niet meer mogelijk. Alleen mensen die deelgenomen hebben aan jaar 1 van het onderzoek kunnen deelnemen aan jaar 2. Deelname aan jaar 1 was tot januari 2023 mogelijk.

Ja, voor patiënten bestaat het onderzoek alleen uit het invullen van een vragenlijst. Nadat u deze hebt ingevuld, krijgt u een persoonlijk overzicht van uw eigen resultaten.

 • Ja, jongeren vanaf 16 jaar kunnen de vragenlijst zelf invullen.
 • Voor kinderen onder de 16 jaar vult u als ouder(s) de vragenlijst in.

U ontvangt automatische een bericht aan half uur nadat u de vragenlijst hebt ingevuld dat uw overzicht klaar staat in uw online dossier in Solvio. Hoe vindt u uw persoonlijk overzicht in Solvio?

 1. Log in op Solvio
 2. Ga naar ‘mijn dossiers’
 3. Klik op uw naam (zie cirkel in onderstaande afbeelding: de grijze balk lijkt niet ‘klikbaar’ maar is het wel).
 4. Ga naar ‘Documenten en bijlagen’
 5. Download het bestand ‘persoonlijk overzicht’
Of bekijk de uitgebreide handleiding. Naast u zelf, kunnen alleen geautoriseerde medewerkers waaronder uw nazorgadviseur bij uw persoonlijk overzicht. N.B. gebruik een laptop of PC!

Ga naar het persoonlijk overzicht in Solvio

 1. Klik op ‘Downloaden’
 2. Bij ‘afdrukken’ -> bestemming kiezen ‘Opslaan als pdf’
 3. Document opslaan op harde schijf of externe schijf om het van daaruit te printen
 4. Let op: onthoud/noteer waar het bestand op de computer wordt opgeslagen, zodat u het document terug kunt vinden om te printen.

Nee, het onderzoek is helaas niet passend voor mensen die langdurige klachten hebben na vaccinatie. De vragenlijst is ontwikkeld voor mensen met langdurige klachten na een COVID-19 besmetting.

(Zorg)professionals

Ja. Er is een folder in eenvoudige taal en er is een poster in eenvoudige taal beschikbaar. Ook is er een animatie gemaakt waarin de informatie, die overeenkomt met die uit de folder, wordt toegelicht. Deze kun je via deze link bekijken. Er wordt vertelt wat Long COVID / post-COVID is. Wat voor klachten de meeste mensen hebben. Waarvoor iemand terecht kan bij C-support en PostCovid NL en wat zij voor een patiënt kunnen betekenen.

Ja. Er is informatie in 11 verschillende talen over wat Long COVID / post-COVID is. Wat voor klachten de meeste mensen hebben. Waarvoor iemand terecht kan bij C-support en PostCovid NL. En wat zij voor een patiënt kunnen betekenen. Dit staat op www.c-support.nu/talen. Ook is er een toolkit met materialen voor anderstaligen en laaggeletterden.  Deze staat hier: www.c-support.nu/toolkit-voor-communicatie-in-meerdere-talen/ C-support schakelt, indien gewenst, een tolkentelefoon in als er contact is met iemand die anderstalig is.

Met een aantal academische ziekenhuizen hebben we contact over wetenschappelijke onderzoeken die daar lopen. Verder nemen onze medisch adviseurs contact op met de behandelaren in het ziekenhuis, als dat nodig is. Dat doen ze altijd in overleg met de patiënt.

C-support doet zelf geen onderzoek. We hebben wel een adviserende rol. Zo stimuleren we onderzoek naar (de gevolgen van) COVID-19. En beoordelen we onderzoeksaanvragen, bijvoorbeeld voor ZonMw.

Ja, dat kan. Vul hier het contactformulier in. Een van onze medisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Patiënten kunnen zich via onze website zelf aanmelden bij C-support, u hoeft ze niet door te verwijzen. Patiënten die meer dan drie maanden na een Covid-19-infectie nog steeds klachten hebben, kunnen zich bij ons aanmelden. We geven advies als er bijvoorbeeld vragen zijn over aanhoudende klachten, herstelzorg of bij problemen op het werk. We geven geen directe medische behandelingen.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Stel uw vraag direct via ons contactformulier. U krijgt zo snel mogelijk antwoord van een van onze specialisten.

Voor- en achternaam*
We gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

Nieuwsbrief patiëntenNieuwsbrief professionals