Skip to main content

Online dossier in Solvio

Heeft u zich aangemeld bij C-support? Een van onze nazorgadviseurs belt u ongeveer vijf weken na uw aanmelding. En vraagt naar uw klachten en de gevolgen van die klachten op uw leven. De nazorgadviseur legt dit gesprek vast in Solvio, een beveiligde online omgeving. Op deze pagina leest u hier meer over.