Skip to main content

Online dossier in Solvio

Heeft u zich aangemeld bij C-support? U wordt eerst gebeld voor een intake en vervolgens voor een mogelijke vervolgvraag door een van onze nazorgadviseurs. U wordt bevraagd over uw klachten en de gevolgen van die klachten op uw leven. De nazorgadviseur legt dit gesprek vast in Solvio, een beveiligde online omgeving. Op deze pagina leest u hier meer over.