Skip to main content

Wat C-support doet voor (zorg) professionals

C-support werkt volgens het Q-supportmodel. Hierbij is aandacht voor de langdurige gevolgen van COVID-19 op alle leefgebieden. Wij richten ons niet alleen op de patiëntenzorg. Ook onderzoek en scholing van (zorg)professionals horen bij een goede nazorg.