klachten en geschillen

Klachten en geschillen
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van C-support. U leest hier meer informatie omtrent de klachtenregeling.