Skip to main content

Feiten en cijfers aanmeldingen C-support

Duizenden mensen hebben zich inmiddels aangemeld bij C-support. Dit kan wanneer klachten drie maanden na een coronabesmetting nog niet verdwenen zijn. We spreken dan van Long COVID of langdurige COVID. Met welke klachten melden mensen zich? Welke hulpvragen stellen zij? Zijn het vooral jongeren of mensen op leeftijd? Mannen of vrouwen? Bekijk de statistieken van de aanmeldingen van mensen met Long COVID bij C-support.

Ook mensen met langdurige klachten na vaccinatie kunnen bij C-support terecht voor advies en ondersteuning.

Feiten en cijfers aanmeldingen Long COVID C-support

Aantal aanmeldingen bij C-support naar provincie

Hiernaast ziet u per provincie het aantal mensen dat zich bij C-support heeft aangemeld. De provincies Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland steken er duidelijk boven uit.

Aantal aanmeldingen per maand (totaal gerekend vanaf de start in oktober 2020)

Geslacht

Leeftijd

Verdeling van klachten bij aanmelding

Hiernaast ziet u met welke klachten mensen zich vooral aanmelden bij C-support. Vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen komen het meeste voor. Daarna volgen overgevoeligheid voor licht en geluid, kortademigheid, hoofdpijn en somberheid. Terugkerende infecties worden het minst vaak gemeld.

Verdeling van klachten naar leeftijd en geslacht

Bekijk onze adviezen wat u kunt doen aan de meest voorkomende klachten

Omgaan met Long COVID

Hulpvragen naar domein

Iedereen die zich aanmeldt bij C-support krijgt een nazorgtraject op maat, gebaseerd op de hulpvragen van de patiënt. Hiernaast ziet u de hulpvragen per domein.

Verdeling van hulpvragen naar leeftijd

Meerjarig Long COVID Onderzoek

Meer weten over de klachten en de impact van de klachten op het leven van patiënten? Hoe de zorg wordt ervaren? Bekijk de resultaten van het Meerjarig Long COVID Onderzoek.

 

Eerste resultaten jaar 2Resultaten jaar 1