Skip to main content

Onderzoek post-COVID-zorg

Onderzoek onder (zorg)professionals om de post-COVID-zorg en ondersteuning te verbeteren. De eerste vragenlijst is geanalyseerd, op basis hiervan is een tweede vragenlijst uitgezet.