Skip to main content

Toolbox Werk en Long COVID

Voor (zorg) professionals hebben we een toolbox samengesteld om mensen met Long COVID te informeren over thema's die te maken hebben met werk. De toolbox bestaat uit animaties om mensen laagdrempelig te informeren. Daarnaast zijn er korte video's om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Complete presentaties om te gebruiken bij online webinars en fysieke bijeenkomsten, maken de toolbox compleet.

Animaties – werk

Als mensen langdurige klachten hebben na een coronabesmetting (Long COVID) en hierdoor niet of minder kunnen werken, zullen zij met verschillende mensen hierover moeten praten. Met de werkgever, collega’s, de HR afdeling, de bedrijfsarts en allerlei zorgverleners. Deze drie animaties geven hier uitleg over.

  • Gesprek over werk
  • Gesprek met de bedrijfsarts
  • Een dagverhaal

Animaties – inkomen

Wanneer mensen langer ziek blijven, heeft dat gevolgen voor hun inkomen. Men krijgt te maken met wetgeving op het gebied van werk en inkomen. Onderstaande animaties geven uitleg over wat er verandert, de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  • Inkomen bij ziekte
  • Wet verbetering poortwachter
  • Na 2 jaar ziekte: WIA

Video’s

In een grote reeks korte video’s geven deskundigen inzicht in Long COVID, belang van werk, energiemanagement, opbouw van werk, zelfregie, de bedrijfsarts en bijvoorbeeld het verschil tussen burn-out en Long COVID. De video’s zijn bedoeld voor mensen met Long COVID (Post COVID), hun omgeving en (zorg)professionals die met Long COVID te maken hebben. De video’s zijn door iedereen vrij te gebruiken.

Wat Long COVID met je lichaam doet

Langdurige klachten na een coronabesmetting hebben veel impact op het leven van mensen. Hun leven staat op de kop. Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis geeft uitleg over COVID-19 en wat deze ziekte met het lichaam doet.

Bekijk de video’s

Werk, gezondheid en sociale gevolgen

Werk is heel belangrijk voor mensen. Zeker wanneer je langdurige klachten hebt na een coronabesmetting. Als je langer niet kunt werken heeft dit veel gevolgen voor de mensen en voor de samenleving als geheel.

Bekijk de video’s

Werken met Long COVID

Je belandt in een totaal nieuwe wereld als je langdurig ziek wordt. Wat betekent dit voor werknemers, ZZP-ers en ondernemers?

Bekijk de video’s

Werkhervatting bij Long COVID

Wat er komt kijken bij de terugkeer naar werk. Ergotherapeut Edith Brocken en bedrijfsarts Ernst Jurgens geven uitleg.

Bekijk de video’s

Energie en herstel

Ergotherapeut Edith Brocken geeft adviezen hoe om te gaan met beperkte energie en herstel. En bedrijfsarts Ernst Jurgens adviseert over weer aan het werk gaan.

Bekijk de video’s

Bedrijfsarts – wet poortwachter

Als je ziek bent moeten werkgever en werknemer zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsarts kan daarbij helpen.

Bekijk de video’s

Zelfregie bij ziekte

Bedrijfsarts Ernst Jurgens legt uit wat zelfregie is en hoe zelfregie werkt.

Bekijk de video’s

Rol van zorgverleners

De rol van zorgverleners bij werkhervatting van mensen met Long COVID is groot.

Bekijk de video’s

Presentaties over Long COVID en werk

Veel mensen met Long COVID (Post COVID) zijn niet in staat om aan het werk te blijven of hun werk na verloop van tijd weer (deels) te hervatten. De experts van C-support verzorgen op verzoek webinars en fysieke bijeenkomsten voor professionals over dit onderwerp. Ook ondersteunen ze professionals bij het opzetten van eigen webinars en fysieke voorlichtingsbijeenkomsten. Hiervoor zijn complete powerpoint presentaties ontwikkeld die u hiervoor kunt gebruiken:

    1. Online voorlichting: 7 thema’s
    2. Fysieke voorlichting: 5 doelgroepen

Hieronder vindt u de PDF bestanden van deze presentaties. Voor de powerpointpresentaties neemt u contact op met onze experts op het gebied van werk: werk@c-support.nu 

Handreikingen langdurige coronaklachten en werk (update 2024)

Praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden, werkgevers en zorgprofessionals gericht op werken met langdurige klachten na COVID-19.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

Nieuwsbrief patiëntenNieuwsbrief professionals