Overzicht betrokkenen bij herstelzorg thuis

Overzicht betrokkenen bij herstelzorg thuis

COVID-19 kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Circa 1 op de 10 personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies, maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze  ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines.

De samenwerking tussen verschillende (para-)medische disciplines in herstelzorg thuis is op veel plekken nog niet vanzelfsprekend. Vilans voerde gesprekken met patiënten, wijkverpleegkundigen, paramedici, huisartsen en sociaal werk waarbij de behoefte naar voren kwam van meer verbinding. Korte lijnen, weten wie je waarvoor nodig hebt, en bovenal om het te gaan doen; ‘elkaar opzoeken’ om samen te werken aan het herstel van de patiënt.

Vilans maakte een overzicht van betrokken disciplines in de herstelzorg thuis. Per discipline zie je wat de rol in herstelzorg is, welke ervaringen er zijn, en wat de meerwaarde van samenwerking is.

Heb je tips of suggesties? Deel ze met ons!