Skip to main content

Ik heb post-COVID. Kan ik Paxlovid krijgen?

Voor Paxlovid geldt dat er gebrek aan wetenschappelijk bewijs is dat het starten van Paxlovid bij mensen met post-COVID, op het acute moment van (her)besmetting, leidt tot een minder ernstig beloop dan wel terugval. Derhalve is post-COVID niet opgenomen in de groep van hoog risico patiënten die een indicatie hebben om dit te krijgen op moment van (her)besmetting.

Er zijn geluiden dat Paxlovid mogelijk een zinvolle behandeling zou kunnen zijn voor een deel van de patiënten met post-COVID. Dus voor de post-COVID zelf. Echter, ook hiervoor is gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Er is dus ook geen mogelijkheid voor mensen met post-COVID om op individuele basis, met behulp van een huisarts of een andere arts, toch in aanmerking te komen voor Paxlovid. Hier moet een specifieke artsenverklaring voor worden ingevuld, die door de Apotheek wordt getoetst. Uw huisarts kan hierin dus niets voor u betekenen.

NB: De medisch adviseurs van C-support houden de actuele wetenschappelijke literatuur bij. Zij zullen deze onder de aandacht blijven brengen bij degenen die in Nederland invloed hebben (op de eventuele wijzigingen) in de beslissingen die worden gemaakt ten aanzien van de indicatiestelling. Ook stellen zij deze stakeholders op de hoogte van de ervaringen die C-support van patiënten terugkrijgt, om hier wellicht beweging in te krijgen.