Skip to main content

Ik heb post-COVID. Kan ik Paxlovid krijgen?

Paxlovid is in Nederland geregistreerd voor de groep van hoog-risico patiënten, om bij (her)besmetting de kans te verkleinen op een ernstiger acuut verloop van een COVID-infectie (ziekenhuisopname, IC opname of overlijden). Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het starten van Paxlovid bij mensen met post-COVID, op het moment van (her)besmetting, leidt tot een minder ernstig beloop, dan wel terugval. Daarom is post-COVID niet opgenomen in de groep van hoog risico patiënten die een indicatie hebben om dit te krijgen op moment van (her)besmetting.

Ook is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het inzetten van Paxlovid voor de behandeling van post-COVID, hoewel dit momenteel wel onderzocht wordt. Er is in Nederland vooralsnog geen mogelijkheid voor mensen met post-COVID om op individuele basis, met behulp van een huisarts of een andere arts, toch in aanmerking te komen voor Paxlovid.