Geen onderzoek naar histaminevrij dieet

In de media is de indruk gewekt dat C-support onderzoek doet naar en begeleiding biedt bij histaminevrije diëten en/of medicatie daarvoor uitschrijft. Dit is echter niet het geval. C-support heeft een adviserende functie. Daarbij beantwoorden wij vragen (ook over diëten en medicatie). Waar het zinvol wordt geacht, overleggen wij met huisarts over het begeleiden bij adviezen of uitschrijven van medicatie.

De theorie waar in de media naar wordt verwezen, betreft een histamine arm (of -vrij) dieet, in combinatie met antihistaminica om het overactieve afweersysteem tot rust te brengen. Deze theorie is tot heden niet bewezen effectief bij post-covid klachten.

C-support pleit voor onderzoek naar behandelingen van post-covid klachten. Voeding kan daar een onderdeel van zijn. C-support heeft echter geen uitvoerende rol bij onderzoeken.