Skip to main content

Welke zorgplicht heeft school?

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier passend onderwijs realiseren voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen zijn onder deze wet verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek voor deze leerlingen, de zogenoemde zorgplicht. De zorgplicht passend onderwijs heeft 3 doelen:

  1. verantwoordelijkheden helder beleggen;
  2. ouders ontlasten;
  3. thuiszitten voorkomen.

De school is verantwoordelijk om in overleg met de ouders of verzorgers binnen 6 weken een passende plek te vinden. Deze periode kan eenmalig met 4 weken verlengd worden.

Een passende plek kan zijn: