Skip to main content

Wat te doen bij Veilig Thuis meldingen?

Bij een Veilig Thuis melding is het passend om altijd het gesprek aan te gaan met Veilig Thuis, hoe onterecht de melding ook voelt. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op veiligthuis.nl

Tips:

Dossiervorming Veilig Thuis:

Veilig Thuis is wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen met de direct betrokkenen in gesprek te gaan.  Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, (huiselijk geweld of kindermishandeling), dan is de melding weerlegd en sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af. Er zijn dan geen vervolgstappen.

De melder wordt geïnformeerd over het al dan niet in behandeling nemen van de melding. Als Veilig Thuis zelf met het gezin of huishouden in gesprek gaat, dan geeft Veilig Thuis altijd aan het eind van haar bemoeienis een terugkoppeling aan de melder.

Het dossier blijft bewaard tenzij actief wordt gevraagd om het dossier te vernietigen. Bij volgende meldingen wordt er altijd gekeken of er al een dossier is. Als er een dossier is en de melding is weerlegd en hierdoor zijn er geen stappen ondernomen, zal er niet opnieuw onderzoek worden gedaan. Een dossier blijft 15 jaar bewaard.