Skip to main content

Wat moet ik doen als werken echt niet meer gaat?

U zult zich (deels) ziek moeten melden bij uw werkgever. In de Wet verbetering poortwachter zijn alle stappen vastgelegd die u en uw werkgever moeten nemen.