Skip to main content

Wat kan ik er aan doen als mijn bedrijfsarts niet weet wat Long COVID is en verkeerde adviezen geeft?

Vraag een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Doe dit in overleg met uw nazorgadviseur. Verder kunt u de bedrijfsarts wijzen op de Leidraad bedrijfsartsen van de NVAB (eigen beroepsgroep), waarin uitleg, visie en handvatten staan voor de bedrijfsarts voor mensen met post-COVID-klachten.