Skip to main content

Wat is de WIA?

Als u na twee jaar (gedeeltelijk) ziek zijn nog niet in staat bent om (deels) te werken, krijgt u te maken met de WIA. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.