Skip to main content

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Hij of zij komt vaak in beeld na de eerstejaarsevaluatie waarbij de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel (IZP) heeft opgesteld waarin staat wat de mogelijkheden zijn. De arbeidsdeskundige vertaalt de belasting van uw functie naar de belastbaarheid zoals deze is vastgesteld door de bedrijfsarts. Vervolgens neemt  de arbeidsdeskundige de volgende 4 vragen door:

  1. is het eigen werk passend?
  2. is het eigen werk passend te maken met aanpassingen/voorzieningen?
  3. Is er eventueel ander passend werk binnen de organisatie?
  4. Zijn er eventuele andere passende mogelijkheden buiten de organisatie?