Skip to main content

Wat als je het als ouders niet eens bent met het beleid van school?

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs, dan kunt u daarop stappen ondernemen. Kijk voor meer informatie op oudersenonderwijs.nl of onderwijsconsulenten.nl