Skip to main content

Wanneer heeft de school zorgplicht?

De school heeft zorgplicht zodra een leerling schriftelijk is aangemeld (vanaf 3 jaar). Wanneer een leerling ingeschreven staat op een school en ouders melden aan bij een andere school, dan heeft de school waar het kind het meest recent aangemeld is de zorgplicht

De ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden soms van de ene naar de andere school verwezen zonder dat een school hun kind toelaat omdat er nog geen schriftelijke aanmelding is. Dit is niet wenselijk en heeft ook consequenties. Lees op de website van de onderwijsinspectie wat de zorgplicht van de school inhoud