Skip to main content

Waarom behoren patiënten met post-COVID niet tot de kwetsbare groepen voor vaccinatie?

Het RIVM heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek bepaald de groepen te vaccineren die grotere kans maken op ernstig ziek worden, ziekenhuisopname en overlijden door COVID-19. Dat zijn mensen vanaf 60 jaar en jongere mensen met onderliggende ziekten (die ook de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik ontvangen). Het gaat om mensen met een hart- of longaandoening, suikerziekte, een nierziekte of andere aandoening waardoor hun afweer verminderd is.

Bij mensen met post-COVID speelt een verstoorde reactie van het afweersysteem waarschijnlijk wel een rol, maar er is vooralsnog onvoldoende bewijs dat zij bij een herbesmetting een grotere kans hebben op een ernstiger beloop van de acute ziekteperiode (d.w.z. meer kans op ziekenhuisopname, IC opname of overlijden). Daarom is post-COVID geen indicatie voor vaccinatie. Een uitzondering hierop is de groep mensen die bij een eerdere Corona-besmetting aantoonbare longschade hebben opgelopen (d.m.v. een CT-scan en/of longfunctie). Hieronder vallen ook de mensen die astma hebben ontwikkeld na hun eerdere COVID-19 infectie. Deze twee groepen worden ook opgeroepen voor de griepvaccinatie en kunnen vanaf half oktober 2023 een afspraak maken bij de GGD voor een Corona-vaccinatie.