Skip to main content

Waarom behoren patiënten met Post-COVID niet tot de kwetsbare groepen die voorrang hebben bij de herhaalprik?

Er is gekozen om kwetsbare mensen met grotere kans op ernstig ziek worden, ziekenhuisopname en overlijden door Covid-19, als eerste te vaccineren. Dat zijn oudere mensen vanaf 60 jaar en jongere mensen met onderliggende ziekten. Deze laatste groep is dezelfde groep die ook de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik ontvangt. Het gaat om mensen met een hart- of longaandoening, suikerziekte, een nierziekte of andere aandoening waardoor hun afweer verminderd is. Mensen met Post-COVID hebben meestal geen slechtere afweer. Wel speelt bij Post-COVID waarschijnlijk een verstoorde reactie van het afweersysteem een rol. Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan. Post-COVID is geen reden voor voorrang bij de herhaalprik.

Een uitzondering hierop is de groep mensen die al eerder met COVID op de IC heeft gelegen of bij wie op een CT-scan longschade is aangetoond. Deze mensen krijgen ook een oproep voor de griepprik en zullen dus ook met voorrang opgeroepen worden voor de COVID-vaccinatie.