Skip to main content

Mijn kind is al lang niet naar school geweest en heeft een onderwijsachterstand en ontwikkelingsachterstand. Wat kan ik doen?

Plan een periodiek voortgangsgesprek op school, een Multidisciplinair Overleg (MDO), om de voortgang te evalueren en om afspraken te maken voor het te volgen aangepast onderwijs. De ergotherapeut en of behandelaar van uw kind of jongere kan u hierbij steunen, in het kader van de persoonlijke belastbaarheid. Ziezon kan uw kind op school ondersteunen.

Wanneer er bij een leerling sprake is van een langdurige, chronische of levensbedreigende aandoening met (mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan, is het mogelijk een consulent Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) in te schakelen. Deze kan tijdelijk hulp en begeleiding bieden aan de school, de ouders en de leerling.

De consulent OZL zorgt voor of ondersteunt bij onder andere:

Als kinderen of jongeren behoefte hebben aan een specifieke leerroute of een vorm van afstandsonderwijs kan IVIO dat bieden. Ook stichting Zorgeloos naar School biedt informatie over een schoolloopbaan voor kinderen met een chronische aandoening, en hoe met school praktische afspraken te maken. Hun routekaart geeft inzicht in voor wie afstandsonderwijs een goede oplossing zou kunnen zijn.

NB: Er zijn kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan of activiteiten op te bouwen. De gegeven adviezen in dit antwoord zijn niet van toepassing op deze groep kinderen.