Skip to main content

In mijn revalidatietraject krijg ik het advies te accepteren. Hoe? Kan C-support hierbij helpen?

Ja, dat kan. Het vechten tegen de klachten en het niet kunnen accepteren kost energie. Energie die hard nodig is om te herstellen. We merken vaak dat als mensen de situatie accepteren en zich meer aan de klachten kunnen ‘overgeven’ dat dit ten goede komt van het herstel. Het enkel accepteren van de klachten zorgt er echter niet voor dat de klachten weg zijn en de patiënt weer beter is. Het is dus zoals gezegd wel helpend maar niet helend. Onze nazorgadviseur kan u verder adviseren in het traject van acceptatie van klachten. Er zijn ook trainingen beschikbaar (bv ACT).