Skip to main content

Hoe komt kennis over PEM en POTS in de herziening van richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten?

PEM en POTS zijn inmiddels begrippen die bekend zijn bij de meeste huisartsen en specialisten. Deze kennis zal zeker in een update van richtlijnen worden meegenomen. Wanneer deze updates gepland staan, is ons niet bekend. Het is de taak van de verschillende beroepsverenigingen om richtlijnen aan te passen. Vanzelfsprekend deelt C-support wel kennis hierover.

Bekend is dat het is opgenomen in de richtlijnen van bedrijfsartsen en sportartsen.