Skip to main content

Gemiddeld persoonlijk overzicht

Patiënten hebben aangegeven het eigen persoonlijk overzicht te willen vergelijken met een gemiddelde uitslag. ‘De gemiddelde Long COVID-patiënt’ bestaat echter niet, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. Het kan wel helpend zijn om uw persoonlijke uitkomsten te vergelijken met een groep patiënten waarmee u overeenkomsten heeft; de zogenaamde ‘referentiegroep’.

Op basis van de resultaten van alle deelnemers, heeft het onderzoeksteam in november 2022 gemiddelde persoonlijke overzichten gemaakt van verschillende groepen patiënten. Zo kunnen deelnemers de eigen resultaten vergelijken met de groep patiënten waar zij qua leeftijd, geslacht en de maanden na besmetting bij passen.

De volgende gemiddelde persoonlijke overzichten zijn gemaakt:

 

4-12 maanden
na besmetting
12-24 maanden
na besmetting
> 24 maanden
na besmetting
Totaal
overzicht
Kinderen en jongeren
tot 18 jaar 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO
Mannen
18-40 jaar 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO
Vrouwen
18-40 jaar 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO
Mannen
40-65 jaar 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO
Vrouwen
40-65 jaar 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO
Mannen
Vanaf 65 jaar 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO
Vrouwen
Vanaf 65 jaar
 
Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO Gemiddeld PO

Klik op de link om het gemiddeld persoonlijk overzicht van uw groep te bekijken.

Wat valt op bij vergelijking van de verschillende groepen?

  • Leeftijd heeft duidelijk invloed: oudere deelnemers hebben over het algemeen betere scores. Ze hebben een andere top 5 klachten en ook de ernst van hun klachten verschilt met die van jongere deelnemers.
  • Bij geslacht zie je dat vrouwen een iets lagere ervaren gezondheid hebben dan mannen. Ook zie je een andere top 5 klachten: bij vrouwen staan problemen met prikkelverwerking bijvoorbeeld vaker in top 5 dan bij mannen. Ook de invloed op sociale rollen is anders.
  • Deelnemers met een langere tijd na besmetting scoren over het algemeen iets beter dan deelnemers die korter geleden zijn besmet (betere ervaren gezondheid, minder invloed op werk, etc.). Dit is niet voor alle geslacht- en leeftijdsgroepen hetzelfde patroon.