Skip to main content

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Als u zich heeft ziek gemeld, dan moeten u en uw werkgever stappen nemen om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Dit wordt re-integratiegenoemd. De  regels waaraan u en uw werkgever zich moeten houden staan in de Wet verbetering poortwachter. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. U zult er dus alles aan moeten doen om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen. Er zijn verschillende stappen die zijn vastgelegd: