Skip to main content

Stelt C-support medische rapportages op in verzekeringszaken?

Nee. Voor het opstellen van medische rapportages is specifieke expertise noodzakelijk. Onze medisch adviseurs zijn daarvoor niet bevoegd. C-support maakt wel zorgvuldig verslag van de met u gevoerde gesprekken en noteert wat u als patiënt inbrengt over het gegeven advies. Het staat u altijd vrij om dit te gebruiken als onderbouwing bij verdere procedures.

Onze nazorgadviseurs kunnen u wel helpen om samen met u de juiste wegen te zoeken. Vraag bij uw rechtsbijstand verzekering en/of vakbond na welke partijen u m.b.t. de medische rapportages kunnen adviseren. Wij geven u hieronder een aantal mogelijkheden:

N.B. deze lijst is niet compleet.