Skip to main content

Komt er een derde ziektejaar?

Nee, na twee jaar vindt de WIA beoordeling plaats. Er wordt voor post-COVID patiënten geen uitzondering gemaakt. Echter, het was voor een werkgever wel mogelijk om voor mensen, die ziek zijn geworden tussen maart 2020 en december 2020, subsidie te krijgen voor de verlenging met een derde ziektejaar. Die subsidieregeling geldt nu niet meer. Werkgevers kunnen er wél vrijwillig voor kiezen om een derde ziektejaar te verlengen, alleen moeten ze dan doorbetalen op eigen kosten. Soms gebeurt dit als mensen bijna helemaal opgebouwd zijn in uren. Meer informatie over de WIA vindt u op de Werkwijzer.