Skip to main content

Ik heb post-COVID en ben bang voor een terugval door vaccinatie. Wat adviseert C-support?

Uiteraard blijft de keuze voor wél of niet vaccineren een persoonlijke keuze. Hierbij speelt ook uw persoonlijke gezondheidstoestand een rol. Heeft u onderliggende aandoeningen die de kans op ernstig ziek worden groter maken, zoals longziekten of suikerziekte? Hoe heeft u de vorige vaccinaties ervaren?

Een vaccinatie kan een tijdelijke terugval geven bij mensen met post-COVID. Uit onderzoeken is tot dusverre niet gebleken dat vaccinatie op langere termijn een duidelijk negatief of positief effect heeft op post-COVID.

C-support raadt aan om bij twijfel te overleggen met uw huisarts of specialist. U kunt ook bellen met de Twijfel Telefoon, dagelijks tussen 8.30 en 13.00 uur te bereiken op 088-7 555 777 (ook Engels, Turks en Arabisch).