Skip to main content

Ik heb post-COVID en ben bang voor een terugval door vaccinatie. Wat adviseert C-support?

Inmiddels weten we uit onderzoek dat vaccinatie ook invloed kan hebben op post-COVID klachten. In de meeste gevallen heeft vaccinatie geen groot effect op bestaande klachten, hoewel dit individueel lastig te voorspellen is. Verbetering van de klachten in het algemeen komt vaker voor dan verslechtering van klachten. Daarnaast geeft herbesmetting ook een kans op (tijdelijke) verslechtering. De keuze voor wel of niet vaccineren blijft dus een individuele afweging en is persoonlijk. Zorg in ieder geval voor een goede balans tussen activiteiten en rust in de dagen rondom de vaccinatie. Als u nog twijfelt over het (her)vaccineren, kunt u altijd overleggen met uw behandelend (huis)arts en/of C-support.

U kunt ook bellen met de Twijfel Telefoon, dagelijks tussen 8.30 en 13.00 uur te bereiken op 088-7 555 777 (ook Engels, Turks en Arabisch).