Kamerbrief Stand van zaken COVID-19

Kamerbrief kondigt start C-support aan 

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de start van C-support per 1 oktober aanstaande aangekondigd.  C-support gaat werken volgens het Q-supportmodel.

Dat wil zeggen dat maatwerk, integrale nazorg en samenwerking met relevante professionals uit het reguliere veld centraal staan. Daarnaast spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol, zowel in de begeleiding van patiënten als bij de beoordeling van onderzoek.

Citaat uit de kamerbrief, pagina 34.

C-support (toezegging aan de leden Jetten, Marijnissen en Sazias)

Tijdens het plenaire debat over COVID-19 van 7 mei jl. heeft de Kamer een motie van de leden Jetten en Marijnissen aangenomen waarin zij de regering vragen te bezien hoe vraaggerichte nazorg kan worden ingericht voor post-COVID-19 patiënten waarbij zorg, begeleiding en onderzoek worden gecombineerd, en hierin de ervaringen van onder meer Q-support mee te nemenTijdens het plenaire debat van 12 augustus jl. heb ik daarover, naar aanleiding van een vraag van het lid Sazias, aangegeven dat ik voor de zomer met de Stichting Q-support heb gesproken over de invulling daarvan. Ik heb toen toegezegd u te informeren als zij de opdracht uitgewerkt hadden. Ik doe u dan ook hierbij het plan ‘nazorg voor COVID-19 patiënten: begeleiden, verbinden en regisseren’ toekomen dat ik zal financieren. Door u via deze weg het plan toe te sturen, kom ik tegemoet aan de eerdergenoemde motie van de leden Jetten en Marijnissen. De werkzaamheden van C-support zullen worden uitgevoerd volgens een inmiddels beproefd concept: er wordt met de patiënt breed gekeken naar de vragen en behoeften die er zijn ten gevolge van de ziekte. Aanbod binnen de reguliere voorzieningen worden gezocht, expertise wordt toegevoegd waar die nodig is en niet voorhanden. De belangrijkste rol van C-support is het verbinden van kolommen waartussen het samenwerken niet vanzelfsprekend is: het medisch domein, het domein van werk en inkomen en het sociale domein.

Lees hier de hele Kamerbrief.