Eerste indrukken COVID-19 patiënten bij C-support

In  februari hebben wij onze bevindingen met de eerste 1392 patiënten opgetekend, in combinatie met interviews met patiënten, professionals en andere nazorginitiatieven. Het geeft een goede indruk van de problematiek van mensen met langdurige klachten ten gevolge van COVID, die de ziekte allemaal thuis hebben doorgemaakt. Het geeft vooral een beeld van de mensen uit de eerste golf. Wat opvalt is dat velen (56%) in die eerste golf als gevolg van gebrek aan testcapaciteit niet zijn getest. Een gegeven dat zich wreekt nu zij bijna een jaar of langer ziek zijn. Het ontbreekt hen aan bewijslast naar werkgevers, arbo-artsen etc. Dat maakt erkenning voor hun klachten een stuk lastiger. De problemen dienen zich naast gezondheid, dan ook vooral aan op het gebied van werk. Inmiddels hebben zich ruim 2300 patiënten bij ons aangemeld.

Lees hier het Dossier C-support.