Al ruim 4.700 aanmeldingen bij C-support

Sinds oktober 2020 hebben al ruim 4.700 mensen zich aangemeld bij C-support. We zien dat de meesten vrouw zijn. Klachten die veel voorkomen zijn vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen en kortademigheid.

Wie melden zich aan?
We zien dat vooral vrouwen (76%) zich aanmelden bij C-support. Het grootste deel van de mensen dat zich heeft aangemeld is in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. Verdeeld over 30% in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar en 29% in de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar. De meesten komen uit Zuid-Holland (969), Noord-Brabant (942), Noord-Holland (746), Gelderland (522) en Utrecht (464).

Hulp bij klachten

Mensen geven aan met name hulp nodig te hebben bij medische (25%) en paramedische (22%) klachten. Verder geeft 17% aan hulp nodig te hebben bij hun geestelijke gezondheid, 16% op het werk, 8% bij hun sociaal leven en 4% met hun financiën.

De klachten die het meeste voorkomen zijn vermoeidheid (1.855) concentratieproblemen (1.486), geheugenproblemen (1.281) en kortademigheid (1.250). Maar ook hoofdpijn (1.094) en spierpijn (908) komen veel voor.

Het gaat in bijna alle gevallen om meerdere klachten. Een groep van 22% heeft last van maximaal 5 verschillende klachten. Maar de meesten (36%) hebben last van 5 tot 10 klachten. Gevolgd door 28% met 10 tot 15 klachten, 12% met 15 tot 20 klachten en 1% met maar liefst 20 tot 25 verschillende klachten.