voor professionals

Medische en niet-medische professionals die met Covid-19 patiënten werken, kunnen een beroep op C-support doen. C-support werkt volgens de academische trias en combineert patiëntenzorg met scholing en onderzoek. Naast kennisvermeerdering biedt C-support professionals ook praktische ondersteuning, bijvoorbeeld met de organisatie van een MDO en ondersteuning of advies over (integrale) nazorg.

Consultatie Covid-19

Heeft u als zorgprofessional vragen op medisch gebied of anderszins, dan kunt u voor consultatie contact opnemen met de medisch adviseur of nazorgadviseur van C-support: tel.  (073) 4400440.

Organisatie Multidisciplinair Overleg

Waar overleg en afstemming nodig is organiseert C-support, ook op verzoek, een MDO met de patiënt en de betrokken professionals. Heeft u als zorgprofessional behoefte aan de organisatie van een MDO, dan kunt u contact opnemen met een nazorgadviseur van C-support via: info@c-support.nu.