multi disciplinair overleg

De gevolgen van Covid-19 door infectie met het coronavirus kunnen zo complex zijn dat er meerdere zorgprofessionals betrokken zijn bij uw behandeling. Om te zorgen dat die betrokkenen hun inzet onderling met u en met elkaar afstemmen, kan uw nazorgadviseur zo nodig een multidisciplinair overleg organiseren (MDO). In zo’n overleg gaat u samen met de zorgprofessionals in gesprek over wat er nodig is en wie dat oppakt.