advies en ondersteuning bij corona

Covid-19 patiënten die besmet zijn met het coronavirus kunnen een beroep doen op C-support voor advies en ondersteuning. De nazorgadviseur gaat, indien mogelijk en/of naar behoefte samen met een ervaringsdeskundige, met u in gesprek over uw vragen als gevolg van uw coronabesmetting. De nazorgadviseur stelt in samenspraak met u een plan van aanpak op. Wij bieden u geen medische behandeling, wel kunnen onze nazorg- en medisch adviseurs u helpen uw weg te vinden in het aanbod en dat af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Dat kunnen medische vraagstukken zijn maar ook vragen op het gebied van werk en inkomen en psychosociale gevolgen. C-support kijkt breed naar de gevolgen van uw ziekte.

Corona support

De nazorgadviseur werkt waar mogelijk samen met medische professionals en reguliere instanties aan uw ondersteuning. Iedere Covid-19 patiënt is anders en heeft andere vragen. C-support wil dat u de juiste support krijgt bij de vraagstukken als gevolg van uw ziekte door het coronavirus op alle leefgebieden waarop die ingrijpt. In samenwerking en samenspraak met uw behandelaars en andere betrokken instanties zoals uw gemeente (Wmo), bieden wij maatwerk. Daarvoor kan uw nazorgadviseur ook binnen C-support bijzondere expertise en adviseurs inschakelen: medisch, arbeidsdeskundig, juridisch, financieel en psychosociaal advies.