advies en ondersteuning bij corona

Covid-19 patiënten die besmet zijn met het coronavirus kunnen een beroep doen op C-support voor advies en ondersteuning. De nazorgadviseur gaat, indien mogelijk en/of naar behoefte samen met een ervaringsdeskundige, met u in gesprek over uw vragen als gevolg van uw coronabesmetting. De nazorgadviseur stelt in samenspraak met u een plan van aanpak op. Wij bieden u geen medische behandeling, wel kunnen onze nazorg- en medisch adviseurs u helpen uw weg te vinden in het aanbod en dat af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Dat kunnen medische vraagstukken zijn maar ook vragen op het gebied van werk en inkomen en psychosociale gevolgen. C-support kijkt breed naar de gevolgen van uw ziekte.


Corona support

De nazorgadviseur werkt waar mogelijk samen met medische professionals en reguliere instanties aan uw ondersteuning. Iedere Covid-19 patiënt is anders en heeft andere vragen. C-support wil dat u de juiste support krijgt bij de vraagstukken als gevolg van uw ziekte door het coronavirus op alle leefgebieden waarop die ingrijpt. In samenwerking en samenspraak met uw behandelaars en andere betrokken instanties zoals uw gemeente (Wmo), bieden wij maatwerk. Daarvoor kan uw nazorgadviseur ook binnen C-support bijzondere expertise en adviseurs inschakelen: medisch, arbeidsdeskundig, juridisch, financieel en psychosociaal advies.


Auteurs Eline Hofman en Marloes Beljaars
Maart 2021

Herstellen na Covid-19

Sommige mensen worden niet of nauwelijks ziek van een COVID-19 infectie. Andere mensen ervaren het als een flinke griep. Belangrijke klachten in het begin zijn hoesten, benauwdheid, koorts, verlies van reuk en smaak en hoofdpijn. Het kan enkele weken duren tot ze weer opgeknapt zijn.

Bij een klein deel van de mensen kunnen de klachten maanden aanhouden. Klachten die bij deze groep veel voorkomen zijn onder andere ernstige vermoeidheid, benauwdheid, pijnklachten van de borstkas en hartkloppingen. Daarnaast zijn er vaak hoofdpijnklachten en concentratieproblemen. We zien veelvuldig dat mensen een beetje opknappen en weer terugvallen als ze te veel hooi op hun vork hebben genomen.

Waarom een COVID-19 infectie zoveel verschillende klachten geeft is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Gelukkig knapt het grootste deel van de mensen binnen drie maanden op.

De schattingen over de groep die langdurig klachten houdt, lopen sterk uiteen: van 1.5 tot 13,5 % van de mensen houdt langer dan drie maanden klachten. Bij sommige mensen zijn die klachten zo erg dat ze vastlopen in hun leven of met vragen blijven zitten. C-support is er om die groep mensen te ondersteunen.

Misschien hebt u recent COVID-19 doorgemaakt en zoekt u informatie over wat u die eerste periode na de infectie kunt doen om uw herstel te bevorderen. Hieronder kunt u informatie vinden over:

Herstelzorgregeling

Sinds 18 juli 2020 wordt vanuit de basisverzekering een pakket aan herstelzorg vergoed voor mensen met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie.

U betaalt wel het eigen risico. U hebt voor de herstelzorg een verwijzing nodig van de huisarts. Die mag niet later dan 4 maanden na de acute COVID-19 infectie worden afgegeven. U moet dan binnen een maand daarna starten met de herstelzorg. De herstelzorg heeft een maximale duur van zes maanden.

De herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en/of diëtetiek.
Voor meer informatie klikt u hier:
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-COVID-19


Wat kan de huisarts voor u betekenen?

Als u bij de acute COVID-19 infectie veel klachten heeft is het verstandig om contact met de huisarts te houden. De huisarts schat in of er een reden is om extra onderzoeken te doen of extra zorg in te schakelen.

Mocht u in de eerste maanden na uw COVID-19 infectie aanhoudende klachten hebben dan is uw huisarts degene die samen met u beoordeelt of er extra onderzoeken gedaan moeten worden. Soms zijn extra onderzoeken niet nodig maar is er wel hulp nodig bij het herstel. Uw huisarts kan u verwijzen naar een hulpverlener voor herstelzorg, bijvoorbeeld naar de ergotherapeut of fysiotherapeut.

Als u psychische klachten heeft door uw COVID-19 infectie dan kunt u ook bij uw huisarts terecht. Misschien is het dan nodig om een psycholoog of praktijkondersteuner in te schakelen.


Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Veel mensen hebben een slechtere conditie en een vermindering van spierkracht na COVID-19. De fysiotherapeut kan dan ondersteunen om dit op de juiste wijze weer op te bouwen.

De fysiotherapeut kan meten hoe het met uw conditie en spierkracht is. Op basis daarvan wordt een trainingsschema gemaakt. Daarnaast zal de fysiotherapeut u adviezen en oefeningen geven zodat u thuis uw lichamelijke activiteiten weer kunt opbouwen.

Meer informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen vindt u hier:
https://coronalongplein.nl/informatie/weer-conditie-na-corona


Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

Als u problemen heeft om het dagelijks leven goed te laten lopen dan kan de ergotherapeut een belangrijke hulpverlener zijn. Sommige mensen zijn erg moe na een COVID-19 infectie. Het lukt niet goed om de juiste energiebalans te vinden en ‘alle ballen in de lucht te houden’.

De ergotherapeut kan ook helpen bij concentratieproblemen en tips geven bij het hervatten van werk.

Meer informatie over ergotherapie vindt u hier:
https://coronalongplein.nl/informatie/ergotherapie-bij-moeite-met-dagelijkse-activiteiten


Wat kan de logopedist voor u betekenen?

Een logopedist kan helpen bij problemen met de stem, met slikken of met de ademhaling. Sommige mensen hebben na COVID-19 problemen op de dit gebied.

Bij de groep mensen die op de IC heeft gelegen komen deze klachten heel vaak voor. Ook bij mensen die niet op de IC-hebben gelegen is de ademhaling soms ontregeld of is er aanhoudende heesheid.

De logopedist kan dan helpen.

Een filmpje over stemklachten na corona vindt u hier:
https://www.youtube.com/watch?v=26uDCWTqjPI


Wat kan de diëtist voor u betekenen?

Na een ziekte is het extra belangrijk om op uw voeding te letten. Hoewel eten vaak moeilijker gaat door weinig eetlust en vermoeidheid, heeft het lichaam juist meer voedingsstoffen en energie nodig. Probeer dus genoeg te eten. Als u te weinig energie binnenkrijgt uit vetten en koolhydraten, kan het lichaam eiwitten gaan verbranden. Eiwitten zijn de bouwstoffen van het lichaam en zijn nodig voor uw weerstand en voor herstel en opbouw van de spieren. Het is dus belangrijk voldoende eiwitten binnen te krijgen. Zorg ook dat u over de dag verdeeld genoeg drinkt: minstens 1,5 tot 1,7 liter per dag.

Hulp van een diëtist

Na COVID-19 kunt u lang last houden van verschillende klachten. Sommige klachten hebben een negatieve invloed op uw eetpatroon. Denk aan benauwdheid, vermoeidheid, kauw- en slikklachten, reukverlies, verminderde smaak en minder eetlust. Afhankelijk van de leefstijl, leeftijd en persoonlijke situatie heeft elk lichaam andere behoeften. Voor persoonlijk advies of voor vragen en problemen met voeding, kunt u terecht bij een diëtist. Op nvdietist.nl vindt u een diëtist bij u in de buurt.

Meer informatie vinden over gezonde voeding:
https://coronalongplein.nl/informatie/voedingstips-om-te-herstellen-na-ziekte
https://www.voedingscentrum.nl


Wat kan een psycholoog voor u betekenen?

Mensen die ziek worden door Covid-19 krijgen allereerst te maken met lichamelijke problemen. Soms zijn mensen zo ziek geweest dat ze ook last krijgen van psychische klachten. Ze ondervinden problemen in het dagelijks leven, hebben minder vertrouwen in hun lichaam en moeten zich ziek melden op hun werk. Dit kan leiden tot verdriet, angst en somberheid.

Psychologische hulp kan dan ondersteunend zijn.

Er zijn geen psychologen die gespecialiseerd zijn in Covid-19. De meeste psychologen zijn getraind om mensen met psychische klachten na een periode van ziekte te begeleiden. Uw huisarts kan het beste inschatten welke hulpverlener voor u geschikt is. In veel gevallen kan de POH-GGZ van de huisarts u helpen.

Meer informatie over de psychische gevolgen van Covid-19 vindt u hier:
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ik-heb-zorgen/herstellen-van-coronavirus


Wat te doen bij aanhoudend reuk- of smaakverlies?

COVID-19 veroorzaakt bij veel patiënten een (al dan niet tijdelijk) verlies van reuk en/of smaakzin. Het reukvermogen kan totaal weg zijn (anosmie), gedeeltelijk zijn verloren (hyposmie) of deze kan verstoord zijn (parosmie, waarbij geuren op een andere manier worden geregistreerd dan normaal gesproken).

Uit onderzoek blijkt dat er twee groepen patiënten zijn:

 • een groep die reuk en smaak heel snel verliest en binnen 2-3 weken weer bijna helemaal herstelt.
 • een groep die langduriger last heeft van reuk- en smaakverlies. Het lijkt er hier op dat er een groter verlies / ergere beschadiging is.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen COVID-19 en reukverlies.

Ga ik herstellen?

We kunnen geen 100% garantie geven dat iedereen zal herstellen, maar u maakt een goede kans. Dit blijkt uit de cijfers die er tot nu toe in Engeland te zien zijn.

Vier weken na de besmetting en het reukverlies:

 • 50% van de mensen is volledig hersteld
 • 40% van de mensen merkt verbetering
 • Slechts 10% van de mensen ziet geen verbetering

Acht weken na de besmetting en het reukverlies:

 • 76% van de mensen is volledig hersteld
 • 20% van de mensen merkt verbetering/is deels hersteld
 • 4% van de mensen ziet geen verbetering

Bij reukstoornissen veroorzaakt door andere virussen zoals een griep of verkoudheidsvirus zien we na maanden en zelfs jaren nog steeds verbetering. Als u dus niet binnen deze cijfers valt, is er dus nog steeds kans op herstel.

Wat kunt u zelf doen om het herstel van reukzin te bevorderen?

 • Tijd is de belangrijkste behandeling. Heb geduld en geef uw reukorgaan de kans om te herstellen.
 • Medicatie: er zijn aanwijzingen van herstel bij het gebruik van corticosteroïd sprays. Het effect van medicatie is bij iedereen anders en er is kans op bijwerkingen.
 • Stoppen met roken zal het herstel hoogstwaarschijnlijk versnellen.
 • Reuktraining: u kunt beginnen met reuktraining. Deze kunt u vanuit huis doen, met behulp van een geurset en eventueel een app (reuktraining.nl). Het is wetenschappelijk aangetoond dat door een consequente reuktraining het reukorgaan en de hersenen geprikkeld en geactiveerd worden. Dit kan ervoor zorgen dat de reuk deels, of in sommige gevallen zelfs helemaal terug kan komen.

Wilt u meer weten over reuk- of smaakproblemen na COVID19?

Of wilt u meedoen naar het onderzoek naar reukverlies na COVID-19? Kijk dan op de website voor anosmievereniging:  COVID-19 – reuksmaakstoornis

Voor meer informatie:
https://www.reuksmaakstoornis.nl/reukverliesnaCOVID19/
https://www.reuksmaakstoornis.nl/informatie/reuk-en-smaakstoornissen https://www.reuksmaakstoornis.nl/reukverliesnaCOVID19/faq/

Moet ik mij laten vaccineren na een coronabesmetting?

C-support volgt hierin het RIVM. Dat advies luidt dat vaccineren verstandig is. Eén injectie is voldoende om een goede afweer op te bouwen. Uitzondering hierop zijn mensen die horen bij de medisch hoog-risico groepen die problemen hebben met het immuunsysteem. Wie daar onder vallen staat op de site van het RIVM: prioritering medische risicogroepen.