Skip to main content

Kan het antidepressivum SSRI een positieve bijdrage leveren aan het reguleren van het ontregelde brein en de hormoonwerking?

Antidepressiva zijn medicijnen die ontwikkeld zijn voor de behandeling van depressieve klachten. Er zijn geen resultaten van wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van een antidepressivium als SSRI post-COVID-klachten vermindert. Er zijn wel incidentele gevallen waar het lijkt te helpen. C-support juicht verder wetenschappelijk onderzoek toe.