Skip to main content

Is er een mogelijkheid van (her)vaccinatie voor post-COVID patiënten?

Ondanks dat er vanuit de praktijk wordt gezien dat er geregeld (tijdelijke) terugval en dus toename van ziektelast kan ontstaan bij post-COVID na een herbesmetting met COVID-19, is hier momenteel (nog) onvoldoende bewijs voor. Daarom is post-COVID niet opgenomen als indicatie met een medische noodzaak (de hoogrisico groep) voor (her)vaccinatie, in de uitvoeringsrichtlijn voor het landelijke COVID-19-vaccinatieprogramma.

Er is op dit moment dus geen mogelijkheid voor mensen met post-COVID om op individuele basis, met behulp van een huisarts of een andere arts, toch in aanmerking te komen voor een extra vaccinatie: dit loopt via de GGD en is gebonden aan de groepen die zijn bepaald door de beroepsverenigingen van alle relevante medisch specialismen in samenwerking met het RIVM. Meer specifiek de LCI: de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. De apotheken in Nederland hebben geen vaccins. Uw huisarts kan hierin dus niets voor u betekenen.

NB: De medisch adviseurs van C-support houden de actuele wetenschappelijke literatuur bij. Zij zullen deze onder de aandacht blijven brengen bij degenen die in Nederland invloed hebben (op de eventuele wijzigingen) in de beslissingen die worden gemaakt ten aanzien van de indicatiestelling. Ook stellen zij deze stakeholders op de hoogte van de ervaringen die C-support van patiënten terugkrijgt, om hier wellicht beweging in te krijgen.