Skip to main content

Hoe kan ik een behandeling regelen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie?

Er is een tijdelijke regeling voor mensen met langdurige coronaklachten: de regeling paramedische herstelzorg. Hiermee krijgt u paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Hier gelden wel regels voor, zoals: 

U leest meer over de herstelregeling en de regels op de website van Zorginstituut Nederland.