Skip to main content

Paramedische herstelzorg

Er is een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg voor mensen met langdurige coronaklachten. Sinds 18 juli 2020 krijgt u paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.