Skip to main content

Paramedische herstelzorg

Er is tot eind van dit jaar een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg voor mensen met langdurige coronaklachten. Sinds 18 juli 2020 krijgt u paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorgregeling is een aantal keer verlengd. Vanaf 1 juli van dit jaar worden nieuwe trajecten niet meer vergoed. Lopende trajecten worden tot 1 januari 2025 vergoed.