C-support werkt in opdracht van VWS voor Covid-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting.

C-support informeert, adviseert en ondersteunt u op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Dat kan kortdurend zijn, of indien nodig, voor langere termijn.

Nazorg voor patiënten na een coronabesmetting

Onze nazorgadviseurs gaan met u in gesprek om goed zicht te krijgen op uw vragen als gevolg van uw coronabesmetting. Wij bieden u een luisterend oor en in samenspraak met u zoeken we naar het meest passende aanbod. Dat kan zowel buiten als binnen C-support zijn.

Wij bieden u geen medische behandeling, wel kunnen onze nazorg- en medisch adviseurs u helpen uw weg te vinden in het reguliere zorgaanbod en dat af te stemmen op uw persoonlijke situatie.

Heeft u vragen over wat C-support voor u kan betekenen?
Neem contact op met het secretariaat van C-support, tel. (073) 4400440 van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur U kunt ook een bericht sturen naar: info@c-support.nu. U ontvangt dan z.s.m. een reactie.

Aan de dienstverlening van C-support zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden bij C-support: bij voorkeur via deze website.

Wat doet C-support?

Heeft u langer dan drie maanden geleden Covid-19 gehad? En is er nog steeds sprake van complexe klachten? Dan kunt u zich aanmelden bij C-support.

Wij verzoeken u dringend om u alléén via deze website aan te melden. Als u dat moeilijk vindt, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij zullen de aanmelding dan samen met u invullen.

Hebt u urgente medische vragen, neem dan contact op met uw huisarts of behandelaar. Wacht, in het belang van uw gezondheid, niet op contact met een van onze medisch adviseurs!

Paramedische herstelzorg
Paramedische herstelzorg is bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie na een coronabesmetting. Deze herstelzorg zit tijdelijk in het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel een aantal regels. U heeft bijvoorbeeld een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Heeft u problemen met paramedische herstelzorg?
Krijgt u geen verwijzing of vergoeding voor paramedische herstelzorg? Bijvoorbeeld omdat u zich te laat heeft aangemeld voor paramedische herstelzorg. Of omdat u meer behandelingen nodig heeft dan het aantal dat standaard wordt vergoed. Meld dit dan bij ons. Een van onze nazorgadviseurs neemt dan contact met u op en adviseert u. Uw melding helpt ook bij het verbeteren van de regels van paramedische herstelzorg. Wij verzamelen alle meldingen, zodat wij onder andere het Zorginstituut Nederland hierover kunnen adviseren.